Rovdyrpolitikken

Bakgrunn
Stortingsmeldingen om «Ulv i norsk natur» og andre skadedyr som bjørn, gaupe og jerv.  
Norge må være oppmerksom på den økende bestanden av kongeørn og havørn som volder store tap, særskilt for reindrifta. Les mer.