Årsmøtet i Loabagàiddie Siida Sff

Loabagaiddie Siida avholdt årsmøte Tirsdag 01.03.2016 på Myrnes Aktivitetshus i Evenesmark.

Det nye styret i Loabagaiddie Siida er Leder. Roger Gimsøy, nest leder. Bjørg Bonk, styremedlemmer, Tor Gunnar Jensen,Veronica Eriksen og Snefrid Larsen.
Det nye styret i Loabagaiddie Siida er Leder. Roger Gimsøy, nest leder. Bjørg Bonk, styremedlemmer, Tor Gunnar Jensen,Veronica Eriksen og Snefrid Larsen.
Et flott møte med nærmere 30 medlemmer tilstede.
Loabagaiddie Siida er en stor forening, med 180 medlemmer.
Laget har mange aktiviteter,å unge nye krefter avløser gamle slitere. Dette gir god grunn til å tro, at foreningen har en lysende fremtid.
Avtroppende mangeårige leder Helge Storelv.
Avtroppende mangeårige leder Helge Storelv.