Yrja Hammer 1.kandidat for SFF i Østre Valgkrets

Hvorfor vil SFF inn på Sametinget? Svaret er egentlig enkelt: LIKEVERD FOR ALLE! Vi er like mye verdt uansett om vi lever i kyst og fjordstrøk eller på innlandet. Vår kultur er like verdifull og like unik, uavhengig av hvor vi bor eller hvor vi kommer fra. LA KYSTEN LEVE! Vi trenger en stemme som …
Fortsett å lese Yrja Hammer 1.kandidat for SFF i Østre Valgkrets

Astrid Daniloff 3.kandidat i SFF Østre Valgkrets

Tiden er moden for endringer i Sàmediggi/Sametinget – SAL/SFF inn på tinget betyr endring. SAL/SFF vil arbeide for; Sjøsamisk kultur og næring og kyst- og fjordkultur og næring, og i særdeles grad sjøsamiske rettigheter. Sjølaksefisket med krav om at fisketidene tilbakeføres slik de var til og med 2007. NOU 5-2008 om “Retten til fiske i …
Fortsett å lese Astrid Daniloff 3.kandidat i SFF Østre Valgkrets

Stein Are Olsen Presidentkandidat og 1.kandidat i SFF Gaisi Valgkrets

“1. Samenes folkeforbund vil inn på Sametinget for å bevare og utvikle det samiske samfunn , deriblant Sametingets legitimitet. 2. De fleste av partiene har hatt sin sjanse , SFF skal arbeide for å få mer av midlene i fra administrasjonen på Sametinget og ut i det samiske samfunn. Nynorsken skal bort til fordel for …
Fortsett å lese Stein Are Olsen Presidentkandidat og 1.kandidat i SFF Gaisi Valgkrets

Listen til SFF i Østre valgkrets

.Her er listen til Samenes Folkeforbund i Østre valgkrets. Det er denne listen du må se etter når du skal stemme i Østre Krets. Forhåndsstemming: Da vi oppdaget at det ikke stod SAMENES FOLKEFORBUND på listene som var sendt ut til de 9 kommunene i Østre krets; Sør-Varanger, Nesseby, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Tana, Berlevåg, Gamvik …
Fortsett å lese Listen til SFF i Østre valgkrets

Samisk veiviser på Stortinget

  SFF ved Liss Hege Jensen og Eskil Pedersen foreslår å opprette en politisk nøytral veiviser/ombudsmann, uavhengig av departementstilhørighet, på Stortinget. Hensikten er å fungere som en brobygger mellom Stortinget og Sametinget samt de samiske interesseorganisasjonene. Dette for å sikre alle parter gjensidig innsikt og forståelse i utarbeidelse av saker som berører samiske interesseområder. En …
Fortsett å lese Samisk veiviser på Stortinget