Korona viruset

Samenes Folkeforbund (SFF) oppfordrer til redusert og ingen fysisk aktivitet/kontakt i vår organisasjon og takker for at lokallag har avlyst/utsatt sine årsmøter.

I dag 16.mars 2020 kom siste rådet fra sentrale myndigheter v. helsedirektøren Folkehelseinstituttet har oppdatert råd til personer med symptomer på akutt luftveisinfeksjon:

Nå bør de holde seg hjemme. Det gjelder også lette symptomer på forkjølelse eller vondt i halsen, men de fleste trenger ikke å testes for koronaviruset. Testene forbeholdes sårbare grupper og helsepersonell. Personer som har nærkontakt med personer som viser symptomer, kan fremdeles gå på jobb og trenger ikke gå i karantene. Det gjelder også helsepersonell. Det anbefales likevel fra Folkehelseinstituttet at de må være ekstra oppmerksomme, spesielt om de selv skulle vise symptomer.»

All verdens god tanker til alle i SFF. Vi ber om at alle holder seg friske. Vi ber om at alle er trygge. TA VARE PÅ DEG OG DINE! Hold kontakt med hverandre. HJELP hverandre hvis det er mulig. Ta en telefon. Skriv en mail. VÆR OPPMERKSOMME!