Mot gruvedrift i Repparfjorden

Landsmøtet i Samenes Folkeforbund var enstemmig  imot at det skal åpnes for gruvedrift og derpå følgende sjødeponi i Repparfjorden. Dette vil ødelegge fjordfisket i flere tiår, likeså vil reindrifta få innskrenket sine allerede pressede beiteområder.