Nord- Dakota og Sioux

Samenes Folkeforbund har i lengre tid fulgt utviklingen i Nord- Dakota og Sioux folkets protest mot oljeledningen som bygges av Dakota Access Pipeline. Utbyggingen er startet uten den lovpålagte miljøvurderingen. 

Det er med stor bekymring at vi observerer overdreven bruk av makt fra myndighetene mot fredelige demonstranter. Myndighetenes og oljeselskapets bruk av makt strider ikke bare mot internasjonale menneskerettighets konvensjoner, urfolks konvensjonen og delstatslover i Dakota. Maktbruken strider også mot demokratiets prinsipper. Hvor viktige styringsprinsipper er sosial likhet, flertalls styre, minoritetsrettigheter, frihet og integritet.

Sioux folkets bekymring for ett oljeutslipp er reelt, det viser den siste tidens utslipp fra andre oljeledninger i USA.

Samenes Folkeforbund støtter Standing Rock Sioux stammens rett til å verne om sitt drikkevann og ber myndighetene gi dem tid til å kartlegge hellige og kulturelle steder. Vi ser klare likhetstrekk mellom Standing Rock – og Alta aksjonen og ønsker derfor å uttrykke vår klare støtte til deres kamp for sine rettigheter. 

Samenes Folkeforbund mener i likhet med stadig flere internasjonale aktører at det er bekymringsverdig og ikke verdig en demokratisk stat at ordensmakten og militæret styrker blir brukt som en politisk aktør isteden for å beskytte lokalbefolkningen.

Vi fordømmer på det sterkeste arrestasjoner av journalister og sivilpersoner som fredelig benytter seg av sin rett til å demonstrere. Videre fordømmer vi ordensmaktens bruk av våpen mot ubevæpnede menn, kvinner og barn.

Vi har også observert bruken av kamphunder mot sivile fra innleide sikkerhetsselskaper når de med urette fjernet gamle gravplasser og seremonisteder. Dette tar Samenes Folkeforbund sterk avstand fra og ber alle i Sapmi om å gi sin støtte til Sioux folket i Nord-Dakota.