Ny leder i Hinnøy (SFF)

Til venstre påtroppende leder i Hinnøy (SFF) Monica Kristin Klevstad Angell og avtroppende leder Eskil Pedersen.

Hinnøy SFF avholdt sitt årsmøte 8.mars.
Eskil Pedersen takket av som lokallagsleder og overlot vervet til Monica Kristin Klevstad Angell.
SFF takker Eskil og ønsker Monica lykke til.

Hinnøy SFF arrangerte høsttreff

Hinnøy SFF arrangerte høstkveld- treff 22.september på Lilleng.
 Med grilling  bålkaffe og i et flott og vindstille  vær,under en flott høsthimmel med nordlys.

Lokallaget satset  denne gangen på et bli-kjent arrangement for sine medlemmer m. familier.

Det legges opp til flere «happenings» utover høsten. Etterhvert blir det muligheter med deltagelse  fra andre lokallag i området til felles aktiviteter.
Ativitetsledere Bakken og Espejord opplyser at de samarbeider tett med styret i eget lokallag, og de håper det kan være til inspirasjon for alle lokallag i SFF.
Espejord poengterer at det slike aktiviteter er en fin mulighet til å inkludere og verve nye medlemmer.
Org. sekretær Ingvi E. Luthersson minner om at I Samenes Folkeforbund  kan man ha medlemskap i så mange lokallag man vil, men kun være tellende medlem i ett lag.

-LIKEVERD FOR ALLE-

Samenes Folkeforbund (SFF) Sámiid Álbmotlihttu (SÁL)

vil arbeide for en sterkere representasjon for kystbefolkningen på Sametinget. Med større fokus på den sjøsamiske kulturen og identiteten som er i ferd med å forsvinne.

Vi vill bidra til at flere får muligheten til å lære samisk språk.

SFF representerer nye ideer og nye tanker i samepolitikken.

Derfor er vårt motto – LIKEVERD FOR ALLE-

En stemme til SFF er en stemme til det samiske mangfold.

Bruk stemmeretten. STEM SFF.

Godt valg!

På vegne av Samenes Folkeforbund (SFF) adm.
Liv Olaug Slettli Henrik Kolstrøm
Ingvi E. Luthersson»