Therese M. Kolstrøm 5.kandidat på SFF lista i Gaisi Valgkrets

Therese M. Kolstrøm 5.kandidat på SFF lista i Gaisi Valgkrets

Det er på tide med forandring i rekkene på Sametinget.

Likeverd for alle samer, også de som ikke snakker samisk må gjelde. Jeg vil også arbeide for at all oppdrett skal inn i lukkede anlegg og at fisken skal tilhøre folket som bor i og langs kysten, og som har bodd og fisket der i århundrer.

Jeg vil jobbe for å bevare det samiske språket, alle som  ønsker det må kunne velge mellom nynorsk eller samisk på ungdomskolen/videregående/universitet.”

Bjørg Bonk SFF landstyremedlem og 5.kandidat i SFF Vesthavet krets

Bjørg Bonk   (SFF landstyremedlem og 5.kandidat i SFF Vesthavet krets
SFF vil arbeide for at det i størst mulig grad gies et godt tilbud om samisk språk opplæring  til helsepersonell som har å gjøre  med eldre/pleietrengende.

Vårt mål er også at vi skal påvirke så langt vi kan slik at eldre får opphold, ved behov, på institusjon så nært sin hjemplass som mulig.
Vi vil jobbe for ALLE med LIKEVERD FOR ALLE i alle saker.
STEM SFF «
– Bjørg Bonk   (SFF landstyremedlem og 5.kandidat i SFF Vesthavet krets)

Yrja Hammer 1.kandidat for SFF i Østre Valgkrets

Yrja Hammer 1.kandidat for SFF i Østre Valgkrets

Hvorfor vil SFF inn på Sametinget?

Svaret er egentlig enkelt:

LIKEVERD FOR ALLE!

Vi er like mye verdt uansett om vi lever i kyst og fjordstrøk eller på innlandet. Vår kultur er like verdifull og like unik, uavhengig av hvor vi bor eller hvor vi kommer fra.

LA KYSTEN LEVE!

Vi trenger en stemme som taler vår sak, og tar ansvar for medbestemmelse. Vi trenger ikke flere vedtak uten å bli spurt, uten å ha fått mulighet til medbestemmelse!

La oss puste, vi har holdt pusten lenge nok!

La kyst og fjordhjertene banke.

Det er på tide med utskiftning og et FRISKT pust fra kysten på Sametinget!
Hva skiller SFF fra andre lister til Sametingsvalget 2017?

Vi vil jobbe beinhardt for det vi tror på. Og for våre rettigheter.

  • NOU 5-2008 Retten til fisken i havet. Dette burde ikke være et spørsmål engang.

  • Sjølaksefisketidene tilbake, slik at gammel sjøsamisk kultur får overleve. Og at det samtidig blir tatt opp mer av pukkellaksen som forderver elver og vassdrag.

  • Ivaretakelse av sjøsamisk kultur og næring!

    En stemme fra DEG er en stemme til LIKEVERD FOR ALLE!

GODT VALG.
Yrja Hammer  (1.kandidat i SFF Østre Valgkrets)

Liv Olaug Slettli leder SFF og 1.kandidat i SFF Vesthavet krets

“Min fanesak er: Eg vil at det skal arbeides mer målrettet for at alle barn, unge og voksne kan få muligheten til å lære samisk.   LIKEVERD FOR ALLE !

Sametinget må i enda større grad hjelpe til med å legge til rette for og være organet som følger opp at de som ønsker det får tilbud om tilrettelagt undervisning.

Eg er trygg på at vi i SFF  har noe å bidra med på Sametinget. Eg føler at fornorskningspolitikken blir snakket mye om men ikke tatt godt nok på alvor. Språket er en viktig bestanddel av oss samer. Det kan med sikkerhet sies at samer uten språk fremdeles utelukkes fra flere arenaer i Sapmi. Vi må inn på Sametinget for å fortsatt være en god premissleverandør for en levende kystkultur og bevaring av bygdesamfunn.  
Det som skiller oss fra de fleste listene i Sametingsvalget  er LIKEVERD FOR ALLE. Vi vil bidra til større legitimitet for alle samer og fastboende i Nord Norge. Les vårt hovedvalgprogram på  www.samene.no

Vil du ha forandringer- STEM SAMENES FOLKEFORBUND.

Godt valg.!

Liv Olaug Slettli  (leder SFF og 1.kandidat i SFF Vesthavet krets

 

 

Reidulf Sverre Pedersen 3.kandidat SFF Vesthavet krets

Reidulf Sverre Pedersen 3.kandidat SFF Vesthavet krets

Vi skiller ikke mellom samer. Er vi lik skal vi  ha samme rettigheter og plikter. Det er skal ikke være mulig å sette en grense mellom samer og nordmenn. Grensen som finnes er konstruert. Derfor er vårt valgspråk :

LIKEVERD FOR ALLE.

Vi vil bli hørt!”

Henrik Kolstrøm nestleder SFF og 2.kandidat SFF Gaisi Valgkrets

Henrik Kolstrøm Nestleder SFF og 2.kandidat SFF Gaisi Valgkrets

Vi skiller ikke mellom samer. Alle er like mye verd.

SFF har en god miljøprofil; vi ønsker lukkede oppdrettsanlegg. Vi sier nei til sjødeponi og ønsker begrenset bruk av motorisert ferdsel i utmark slik at man viser hensyn til næringer, dyre og planteliv. Interesser til all annen ferdsel i naturen, og privatlivets fred må ivaretas.

Fortsett å lese «Henrik Kolstrøm nestleder SFF og 2.kandidat SFF Gaisi Valgkrets»

Ole Johan Reinås landstyremedlem

Ole Johan Reinås landstyremedlem SFF

SFF er garantisten for rettferdighet for de fastboende i samiske områder.

SFF har stått opp for de sjøsamiske rettigheter fra første dag.

SFF setter LIKEVERD øverst.

SFF vil gi et mer åpent Sameting.”

Astrid Daniloff 3.kandidat i SFF Østre Valgkrets

Astrid Daniloff 3.kandidat i SFF Østre Valgkrets

Tiden er moden for endringer i Sàmediggi/Sametinget – SAL/SFF inn på tinget betyr endring.

SAL/SFF vil arbeide for;

Sjøsamisk kultur og næring og kyst- og fjordkultur og næring, og i særdeles grad sjøsamiske rettigheter.

Sjølaksefisket med krav om at fisketidene tilbakeføres slik de var til og med 2007.

NOU 5-2008 om “Retten til fiske i havet utafor Finnmark” skal iverksettes.

SAL/SFF sin ledestjerne er – likeverd for alle –

Vi skal holde hva vi lover.”

Stein Are Olsen Presidentkandidat og 1.kandidat i SFF Gaisi Valgkrets

Stein Are Olsen Presidentkandidat og 1.kandidat i SFF Gaisi Valgkrets

1. Samenes folkeforbund vil inn på Sametinget for å bevare og utvikle det samiske samfunn , deriblant Sametingets legitimitet.

2. De fleste av partiene har hatt sin sjanse , SFF skal arbeide for å få mer av midlene i fra administrasjonen på Sametinget og ut i det samiske samfunn. Nynorsken skal bort til fordel for samisk språk i grunnskolen , der hvor det behøves.!!”