SFF Sameungdommen ikke med i Sametinges ungdomspolitiske utvalg

Kine 1
Leder for Sameungdommen SFF Kine Anita Henriksen

At SFF Sameungdommen i Samenes ­Folkeforbund (SFF) ikke har fått plass i Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SUPU) som er oppnevnt av sametingsrådet har fått leder i Sameungdommen Kine Anita Henriksen til å reagere. SFF Same­ung­dommen reagere på  praksisen som brukes ved oppnevning av nye medlemmer.                                                         Rådsmedlem Henrik Olsen forsøker i avisa Sagat å forklare  hvorfor ingen fra SFF  var aktuelle for en plass i nytt ungdomspolitisk utvalg (SUPU) i perioden 2016-17

Henrik Olsen vet godt at SFF har en god og oppegående ungdomsorganisasjon. Hans forklaring på hvorfor Sameungdommen ikke er tatt med i vurdering av nye medlemmer til ungdomspolitisk utvalg, er ikke godt nok.  At saksgangen  er og alltid har vært slik at det bare er grupperingene som er representert på sametinget , som skal få plasser i dette utvalget er ikke bra. Den fremgangsmåten  må endre, og nye tanker og meninger  være retningsgivende for  det videre arbeid i SUPU .

Rådet har en egen plikt til å se til at legitimiteten  for Sametinget  styrkes i dets videre arbeid, som betyr at ved neste korsvei , må også SFF  forespørres om aktuelle kandidater.     At man i denne omgang , har valgt å se bort fra SFF  vitner om en klar forbigåelse , og en litt arrogant holdning til SFF Sameungdommen.