Hinnøy SFF arrangerte høsttreff

Hinnøy SFF arrangerte høstkveld- treff 22.september på Lilleng.  Med grilling  bålkaffe og i et flott og vindstille  vær,under en flott høsthimmel med nordlys. Lokallaget satset  denne gangen på et bli-kjent arrangement for sine medlemmer m. familier. Det legges opp til flere «happenings» utover høsten. Etterhvert blir det muligheter med deltagelse  fra andre lokallag i området …
Fortsett å lese Hinnøy SFF arrangerte høsttreff

Likeverd for alle

-LIKEVERD FOR ALLE- Samenes Folkeforbund (SFF) Sámiid Álbmotlihttu (SÁL) vil arbeide for en sterkere representasjon for kystbefolkningen på Sametinget. Med større fokus på den sjøsamiske kulturen og identiteten som er i ferd med å forsvinne. Vi vill bidra til at flere får muligheten til å lære samisk språk. SFF representerer nye ideer og nye tanker …
Fortsett å lese Likeverd for alle

Hvorfor vil Samenes Folkeforbund inn på Sametinget?

Hvorfor vil SFF inn på Sametinget? Vi vil inn på Sametinget for å bidra med representasjon til en gruppe som så langt har vært lite eller marginalt representert innfor samepolitikken: kystbefolkningen, de som kanskje fikk opplevde de sterkeste konsekvensen i forhold til fornorskingspolitikken. Samisk ble et symbol på lavere sosial rang, og fornorskningen bidro dermed …
Fortsett å lese Hvorfor vil Samenes Folkeforbund inn på Sametinget?

Monica Kristin Klefstad Angell 2.kandidat i SFF Vesthavet krets

På Sametinget vil SFF jobbe for samisk språk, kultur og doudji ved å legge tilrette for at midler blir fordelt med tanke på LIKEVERD. SFF vil være med på å støtte samiske nyetableringer og bidra til at det sentralt blir satt fokus på samiske rettigheter. En stemme til SFF er en stemme for  LIKEVERD FOR …
Fortsett å lese Monica Kristin Klefstad Angell 2.kandidat i SFF Vesthavet krets

Jill T Fagerli 4. kandidat på SFF liste i Gaisi valgkrets

Vårt motto er LIKEVERD FOR ALLE Vi vil ha språkopplæring til fordel for nynorsk. Vi må få til en ordning slik at det blir mer attraktivt for sykepleiere og helsepersonell å beherske det samiske språket. Sametinget må være en pådriver for en god samferdselspolitikk, spesielt i utkantene. En viktig samisk kultur er på tur å …
Fortsett å lese Jill T Fagerli 4. kandidat på SFF liste i Gaisi valgkrets

Therese M. Kolstrøm 5.kandidat på SFF lista i Gaisi Valgkrets

Det er på tide med forandring i rekkene på Sametinget. Likeverd for alle samer, også de som ikke snakker samisk må gjelde. Jeg vil også arbeide for at all oppdrett skal inn i lukkede anlegg og at fisken skal tilhøre folket som bor i og langs kysten, og som har bodd og fisket der i …
Fortsett å lese Therese M. Kolstrøm 5.kandidat på SFF lista i Gaisi Valgkrets

Bjørg Bonk SFF landstyremedlem og 5.kandidat i SFF Vesthavet krets

SFF vil arbeide for at det i størst mulig grad gies et godt tilbud om samisk språk opplæring  til helsepersonell som har å gjøre  med eldre/pleietrengende. Vårt mål er også at vi skal påvirke så langt vi kan slik at eldre får opphold, ved behov, på institusjon så nært sin hjemplass som mulig. Vi vil …
Fortsett å lese Bjørg Bonk SFF landstyremedlem og 5.kandidat i SFF Vesthavet krets

Yrja Hammer 1.kandidat for SFF i Østre Valgkrets

Hvorfor vil SFF inn på Sametinget? Svaret er egentlig enkelt: LIKEVERD FOR ALLE! Vi er like mye verdt uansett om vi lever i kyst og fjordstrøk eller på innlandet. Vår kultur er like verdifull og like unik, uavhengig av hvor vi bor eller hvor vi kommer fra. LA KYSTEN LEVE! Vi trenger en stemme som …
Fortsett å lese Yrja Hammer 1.kandidat for SFF i Østre Valgkrets