SFF ønsker en valgkrets

SFF har vært og er imot dagens valgordning, som trådte i kraft i 2009. Hvorfor skal samene bruke et system som er tilpasset det norske samfunnet. Er det valgsystemet vi bruker i dag ved sametingsvalget sammenlignbart med det norske stortingsvalget, når vi ser på antall registrerte i Sametingets valgmanntall.