Kampen for sjølaksefisket

Pressemelding fra Sør-Varanger sjølaksefiskarlag. Vi har stått på intenst i over 1 år med høringer, innspill, leserinnlegg og ikke minst informert våre politikere på tinget. Dem har vært lydhøre. Slik jeg opplever situasjonen, så det svært lyst ut i tidlige sonderinger i komiteen hvor vår sak hadde flertall fullt ut.