Det samiske språket forsvinner.

Henrik 1
Nestleder i SFF Henrik Kolstrøm

Det samiske språket mister stadig posisjon selv i de kommunene som er i samisk språkforvaltningsområde.

Samenes Folkeforbund vil ha samisk språk inn som obligatorisk i alle skoler i Norge som ligger innenfor forvaltningsområde for samisk språk. Vi vil ha samisk språk på timeplanen fra 1. trinn, og ønsker å erstatte nynorskundervisningen med samisk på timeplanen i ungdomsskolen.

 

Det betyr at vi i kommunene Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Porsanger og  Tana i Finnmarksamt Kåfjord og Lavangen i Troms, Tysfjord i Nordland og Snåsa og Røyrvik i Nord Trøndelag vil styrke den samiske kulturen ved å innføre obligatorisk samiskundervisning. Vi vil at kommunene selv skal gis frihet til å velge om det skal undervises i nordsamisk,lulesamisk eller sørsamisk.

Webhotell levert av Nordic Hosting AS