Om oss

Om Samenes Folkeforbund SFF

Samenes Folkeforbund (SFF) ble stiftet i Baukop i Porsanger den 3. juli 1993  Vi skal arbeide etter organisasjonens vedtekter og instrukser, være sterkt engasjert i arbeidet for likeverd for alle samer i Sápmi.

Samenes Folkeforbund er landsdekkende og er en av to samiske kultur/ hovedorganisasjoner som består av lokallag og direktemedlemmer. Et lokallag er en forening tilsluttet Samenes Folkeforbund . Lokallagene arrangerer aktiviteter/kurs og prosjekter for sine medlemmer i nærmiljøet. Hva slags aktiviteter man vil ha er det opp til lokallagets medlemmer å bestemme. Noen aktiviteter har hovedfokus på det sosiale og å bli kjent med andre, framheve og videreføre den samiske kulturen, språket og samfunnslivet.

Mange lokallag er med å arrangere Samefolkets Dag 6.februar. Andre ting man kan gjøre er å arrangere kurs, drive informasjonsarbeid om samiske spørsmål, politisk påvirkning i lokale miljøer, prosjekter og mye mer. Hvert år får lokallagene i henhold til vedtekter utbetalt grunnstønad og aktivitetstilskudd. I tillegg kan lokallagene søke om prosjektmidler fra SFF og  andre instanser. Disse pengene bruker man på aktivitetene man ønsker å gjennomføre. I 2015 har Samenes Folkeforbund 12 lokallag i hele landet med hovedvekt i de nordligste fylkene.