Studieorganisasjonen

Medlem: Geir Angell. Lokallag: Nordkyn samiske forening
epost: geirs.angell@gmail.com
Medlem:  Cecilie Bech. Lokallag: Midt-Troms
epost: bechcecilie@gmail.com
Medlem: Bjørg Bonk. Lokallag: Loabagaiddie sidda SFF
e-post: bjargbonk@gmail.com
Medlem: Mindor Elvemo
epost: mindor-e@online.no
Varamedlemmer til STO                                                                                                                                             
 1. vara: Louise Haugland.
Lokallag: Hinnøy SFF   
e-post: louise-jenta@hotmail.com                                                                       
2. Vara: Anett Fløystad.
Lokallag: Loabagaiddis siidda SFF tlf: 97543198
e-post: renfigen@hotmail.com

Samenes Folkeforbund Studieorganisasjon skal være pådriver og aktiv arbeide for at alle leddene organisasjonen og deres medlemmer får et tilbud om opplæring på alle nivåer.
Samenes Folkeforbund Studieorganisasjon skal tilrettelegge og drive studier og opplæring for alle i organisasjonen og fremme krav om slik opplæring til aktuelle instanser. De skal også tilrettelegge for kurs og prosjekter som fremmer samisk kultur og levemåte.
Samenes Folkeforbund Studieorganisasjon skal gi opplæring etter avtaler og offentlige regler som gir medlemmene rett til slik kompetanseheving.
De skal også fremme samisk kultur og levemåte gjennom kurs og opplæring
Samenes Folkeforbund Studieorganisasjon skal drive sitt arbeid i samarbeid med lokallag, sammenslutninger, tilslutninger, landsstyre, utvalg og ikke minst medlemmene i Samenes Folkeforbund.
 

Webhotell levert av Nordic Hosting AS