Studieorganisasjonen

Samenes Folkeforbund Studieorganisasjon er en medlemsorganisasjon i Samenes Folkeforbund og skal arbeide til det beste for egne og organisasjonens medlemmer.

Samenes Folkeforbund Studieorganisasjon skal være pådriver og aktiv arbeide for at alle leddene organisasjonen og deres medlemmer får et tilbud om opplæring på alle nivåer.

Samenes Folkeforbund Studieorganisasjon skal tilrettelegge og drive studier og opplæring for alle i organisasjonen og fremme krav om slik opplæring til aktuelle instanser. De skal også tilrettelegge for kurs og prosjekter som fremmer samisk kultur og levemåte.

Samenes Folkeforbund Studieorganisasjon skal gi opplæring etter avtaler og offentlige regler som gir medlemmene rett til slik kompetanse heving.
De skal også fremme samisk kultur og levemåte gjennom kurs og opplæring

Samenes Folkeforbund Studieorganisasjon skal drive sitt arbeid i samarbeid med lokallag, sammenslutninger, tilslutninger, landstyre, utvalg og ikke minst medlemmene i Samenes Folkeforbund.

Studieforbundet

 

Leder: Gunnhild Laly Bakken  epost: gunnlaly@gmail.com

Medlem: Geir Angell Nordkyn SFF epost: geirs.angell@gmail.com

Medlem:   Cecilie Bech epost: bechcecilie@gmail.com

Medlem: Bjørg Bonk  bjoedebo@online.no

Medlem: Lovise Haugland

 

Varamedlemmer til STO                                                                                                         

1. vara: Karin Kolstrøm epost: karin.kolstrom@hotmail.com                                             

 2. vara:  Anikken Enge            e_anniken@hotmail.com                                                                                  

3. Vara: Annette Fløystad