Ressurskart


Oversettelse

Ny side for oversettelse til samisk eller motsatt https://translate.ut.ee


Sør-Varanger sjølaksefiskarlag.


Temahefte på samisk

Temahefte på samisk del 1
Temahefte på samisk del 2

Sør-Varanger sjølaksefiskarlag. Overføring av kunnskap – Sjølaksefiske i skolen 2.0

Flott villlaks fra sjø.

Er det noen lag som kan tenke seg å kjøre dette undervisningsopplegget i sitt område for 2024.

Sør-Varanger Sjølaksefiskarlaget planlegger undervisning i prosjekt – sjølaksefiske i skolen i Jarfjord den 13 og den 20 juni 2024 på formiddagen i skoletiden.

Her får dere følge vår opplæring av barn og unge i sjølaksefiske. 

Vårt styre ønsker å tilby vår opplæring til resten av Finnmark og videre sørover. Vi er inne i en prosess der vi knytter kontakter og samarbeidspartnere. 

Vi tilbyr nå plasser til dere som observatør/hospitant.

Vi bistår med opplæring og undervisningsmateriell.

Temahefter kommer nå på samisk og finsk. Sjølaksefiskarlaget bistår med opplæring og undervisningsmateriell.

Her får en muligheter til å følge vår opplæring av barn og unge i sjølaksefiske. Styret i sjølaksefiskarlaget ønsker å tilby opplæring til resten av Finnmark og videre sørover. Vi er inne i en prosess der vi knytter kontakter og samarbeidspartnere. Vi kan tilby plasser til dere som observatør/hospitant.

Prosjekt – Sjølaksefiske i skolen 2.0.

I dette prosjektet ønsker vi å dele vår “modell” til andre nærings- og kultur-foreninger som ønsker å bidra til kompetanseoverføring av sjølaksefiske til kommende generasjoner.  Vi har oppgradert våre temahefter og justert vårt konsept, sjølaksefiske i skolen, til nå å kunne dele vår modell med andre. Vi arbeider også med sjøsamiske utgaver av vårt undervisningsmateriell.

Del 1 tar for seg laksens biologi fra gyting til voksen fisk, trusler mot laksen, beskatning, videreforedling, konservering i dag og i tidligere tider. Instruksjon og matlaging i skolekjøkken.

Del 2 ser vi på sjølaksefiskets historie, laksens vandring i fjorden, båt, redskaper og utstyr. Videre hvordan fisket foregår i praksis. Vi tar elever med på sjølaksefiske, ser hvordan man røkter laksebruk og tar vare på fangsten i etterhånd.

Del 3 omhandler bruk av småbåt, med søkelys på båtvett, sikkerhet og enkel navigasjon. Dette som ett ledd i vår satsing mot barn og ungdom. Nyttig info til bruk ikke bare i sjølaksefiske men også i fjordfiske og ferdsel i småbåt generelt. Vi tilbyr å dekke/dele reiseutgifter etter nærmere avtale med oss. Dette konseptet kan benyttes som modell til annen undervisning mot barn og unge også. Mye interessant stoff finnes på sjølaksefiskarlagets youtube kanal.

Kontakt

Frank Emil Trasti

Leder Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag 

+47 47287360

frank@sandbukt.no


Olea Storelv

Kontaktinfo: 418 41 986

olea.storelv@gmail.com

Lokallag: Loabagàiddie Siida Sff

Olea Storelv

Jeg kan være behjelpelig med å lære bort å sy belter til kofter samt kofter. I tillegg har jeg kunnskap om Gomba, både tradisjonell blodklubb men også hvit Gomba.


Helge Storelv

Kontaktinfo: 957 27 607

helge.storelv@gmail.com

Lokallag: Loabagàiddie Siida Sff

Jeg har kunnskap og kan holde beltekurs samt kaffeposer ( myk douddio).


Liv Slettli

Kontaktinfo: 958 68 365

liv.slettli@gmail.com

Lokallag: Gratangen SFF

Kan bidra med å skrive søknader til prosjektmidler samt andre administrerende oppgaver. Kan også holde kurs innenfor området. 

Lokallag: Nordkyn samiske forening

Geir Angell

Geir Angell telefon 41778344 e-post: geirs.angell@gmail.com

Kan bistå med diverse reparasjoner på fiskeutstyr.

Spleise tau.

Bøte garn og skyte garn.

Sette opp line-egne line

Lage kjevle.

Webhotell levert av Nordic Hosting AS