Gratangen SFF

Bli medlem i Gratangen SFF. Medlemskap tegnes for ett år av gangen og gjelder innenfor kalenderåret.

Gratangen SFF har følgende kontingentsatser.

  • Hovedmedlem voksne over 25 år for perioden 2024-25  kr. 100,-
  • Barn/ungdom ikke eldre en 25 år for perioden 2024-25   kr. 50,-
  • Pensjonister for perioden 2024-2025 kr.50

Kontingent betales til konto:4612 60 64349. Vennlig skriv navn,fødselsnummer, adresse,tlf og e-post send til: liv.slettli@gmail.com


Styrets sammensetning for perioden 2023-2024.

Leder Liv Slettli liv.slettli@gmail.com

N-leder Snefrid Larsen snefridlarsen34@gmail.com

Styremedlem Anniken Enge

Styremedlem Gunn Irene Olsen

Vara

Liv Kari Johansen

Kai Willy Olsen

Tove Brekkås

Webhotell levert av Nordic Hosting AS