Nye regler for fiske i vassdrag og elvemunninger

Statsforvalteren i Nordland har nå revidert fylkesforskriften om

fiske etter innlandsfisk i vassdrag med anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) fiske utenfor elvemunninger og kraftverksutløp, samt om nedsenking av garn ved fiske i sjøen.

Den nye forskriften trer i kraft fra i dag, 1. juni.

Her er en lenke til forskriften og et eget brev om forskriften med oppsummering av høringsuttalelser;

https://www.statsforvalteren.no/Nordland/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/nye-regler-for-fiske-i-vassdrag-og-elvemunninger/

Bli medlem.

Har du et brennende hjerte for samisk identitet og kultur?

Kunne du tenke deg å bli med på laget i en veldreven organisasjon? Jobbe med samiske rettigheter, og likeverd for alle samiske næringer?

Samisk håndverk er en gammel tradisjon, en tradisjon og et virke som er viktig å bevare.

Fortsett å lese «Bli medlem.»

Samenes Folkeforbund støtter kystfiskerne.

Samenes Folkeforbund tar sterk avstand fra den praksisen som føres i dag, hvor det tillates  at den havgående flåten med båter over 28 meter får fiske innenfor 4 nautiske mil .Samenes Folkeforbund krever at alle havfiskefartøy over 28 meter lengde må henvises til fiske utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen. Det vil bidra til at kystfiskernes  fangstområder vernes for overfiske, samtidig som grunnlaget til den minste flåten styrkes,og den  kystbaserte virksomheten i de samiske kystsamfunnene langs kysten ivaretas på en forsvarlig måte .

Kysttorsken må forbeholdes de mindre fartøyene i kystflåten.

Samenes Folkeforbund støtter kystfiskernes kamp om å beskytte sine tradisjonelle  fiskefelter. Disse fangstområder er viktig for kystsamfunnenes verdiskaping og overlevelse.  Fiskerne fortjener derfor støtte i sin kamp om kystsonen. 

Høringssvar til FEFOs høring av Finnmarkskommisjonens rapport for felt 4 Karasjok

Like før jul i 2019 konkluderte Finnmarkskommisjonen, i saken om eiendoms og bruksrette til grunnen i Karasjok, med at folket i Karasjok er de rettmessige eierne. En av de viktigste grunnene for denne konklusjonen, ligger i dokumenter for rettstilstanden som var gjeldende frem til 1751, mens Karasjokfolket var underlagt det svenske rettsregimet, der innbyggernes bruks og eiendomsrett var anerkjent.

Fortsett å lese «Høringssvar til FEFOs høring av Finnmarkskommisjonens rapport for felt 4 Karasjok»

Farvel Steinar

På vegne av Sør-Varanger sjølaksefiskarlag vil jeg få uttrykke våres uendelige dype
medfølelse og kondolanse i sorgen over Steinar som døde så brått der ute på havet i
Småstrømman. Våres varme tanker går til Trond og Marianne og dokkers familie som har
mista sin far, svigerfar og bestefar og til Turid Wenche som har mista sin kjærest og til
Steinar sin øvrige familie – kondolere.
Jeg vil også overbringe kondolansehilsen fra leder i Samenes Folke Forbund – Liv Olaug
Slettli – hennes dype medfølelse med Steinar sin nære familie.

Fortsett å lese «Farvel Steinar»