SFF liste i Gaisi

På topp  Stein Are Olsen, grunder,  Fureflaten.  2.  Henrik Kolstrøm, lærer, Lakselvbukt. 3. Maria Hammer, lektor, Tromsø. 4. Jill T Fagerli, sykepleier, Tromsø. 5.  Therese Kolstrøm , assistent,Tromsø. 6. Vegar Elvevoll,selger,Krokelvdalen. 7.  Otto Einar Pedersen, maskinist,Laksvatn. 8. Lars Larsen,produksjonleder,Furuflaten. 9. Anne Lise Mortensen,husmor,Tromsø.

Sjøsamenes rett til fiske bør lovfestes

Sjøsamenes rett til fiske som en del av deres kulturutøvelse og basert på deres historiske fiske, bør lovfestes.                                                                                           Det samme gjelder retten til en positiv forskjellsbehandling ved tildeling av kvoter og tilsvarende, hvis dette er nødvendig for ivaretakelsen av sjøsamenes materielle kulturgrunnlag», heter det i rapporten fra NNIM.               Les mer her

Samenes Folkeforbund liste i Vesthavet

Liv Slettli leder i Samenes Folkeforbund

Samenes Folkeforbund er klar med sine liste til sametingsvalget i Vesthavet, der SFF leder Liv Slettli stiller på topp. Kretsen omfatter Sør-Troms, Nordland og til Bodø.  Lista er godt sammensatt geografisk.

På topp 1. Liv Olaug Slettli, helsefagarbeider, Evenes 2. Monica Kristin K. Angell, helsesekretær, Harstad 3. Reidulf Sverre Pedersen, pensjonist, Gratangen 4. Eskil Pedersen, vernepleier, Evenes 5. Bjørg Bonk, NAV, Skånland 6. Tor-Gunnar P. Jensen, yrkessjåfør, Skånland 7. Mona Elisabeth Johnsen, bonde, Gratangen 8. Roger Gimsøy, produksjonsmedarbeider, Skånland 9. Simon H. Henriksen, verkstedarbeider, Bodø 10. Odd Nikolaisen, pensjonist, Evenes.

SFF sin liste i Østre krets klar.

Samenes Folkeforbund i Østre valgkrets vil satse på sjøsamisk kultur, kysten og fiskeri i valgkampen

På topp. Yrja Hammer f. 1971, aktivitør, Lebesby.

2. Jan Egil Trasti, f. 1958, sjølaksefisker og reindriftsutøver, Sør-Varanger.

3. Astrid Daniloff, f. 1946, sjølaksefisker, Bjørnevatn, Sør-Varanger.

4. Kristian Nilsen, f. 1938, fisker, Nervei, Gamvik.

5. Margrethe Vonka, f. 1968, fagansvarlig, Tårnet, Sør-Varanger.

6. Mathis Persen, f. 1945, pensjonist, Sør-Varanger.

7. Else Marie Buljo, f. 1979, Kirkenes, Sør-Varanger.

8. Per Helge Stærk, f. 1967, fisker, Sør-Varanger.

9. Solveig Sabbasen, f. 1946, pensjonist, Nesseby.

10. Tor Bergersen, f. 1967, sjølaksefisker, Sør-Varanger.

Sjølaksefisket

Samenes Folkeforbund er kritisk til ytterligere innskrenkninger i sjølaksefisket.  Innskrenkinger er med på å frarøve rettighetene fra sjøsamene. Sjølaksefisket er en viktig del av sjøsamisk kultur. Samenes Folkeforbund mener det nå er nok med reguleringer av sjølaksefisket, for nå begynner det å røyne på for en viktig tradisjons og kulturbasert næring. Om regulerende myndigheter for det som de vil kan næringer bli borte om noen år. Det kan vi ikke tillate.

Samenes Folkeforbund SFF

  • Samenes Folkeforbund skal være den ledende og visjonære samiske hovedorganisasjonen.
  • Skal være proaktiv premissleverandør for alle samer og samiske saker.
  • SFF skal være tilgjengelig og fleksibel til å ivareta samiske saker,lokalt-regionalt og landsdekkende.
  • Vi vil i vårt program og i valgkampen ha fokus på kysten, men ikke glemme de andre områdene.

Stopp snikinnføring av oppdrett ved forskning i Ullsfjorden

Fiskernes rettigheter i Ullsfjorden må opprettholdes.  

 Styret i Samenes Folkeforbund har enstemmig fattet vedtak der vi går imot oppstart av Lakseoppdrett i Ullsfjorden.                                                                           Ullsfjorden er en av våre siste uberørte fjorder i Nord –Norge, med et sårbart økosystem som både fiskeindustrien i Karlsøy + deler av fjorden som ligger under Tromsø, og fiske og rekeindustrien i Lyngen er helt avhengig av. I denne fjorden finnes en av de største bestandene av kystreker, store gyteplasser for kysttorsk og vassdrag med gytende laks, ørret og sjørøye. Oppdrettsanlegget som er planlagt etablert ytterst i Ullsfjorden vil komme i direkte tilknytning til et av fylkets største rekefelt. Forskere har gått ut og advart mot slike plasseringer fordi bruk av avlusningsmidler er i ferd med å utslette rekebestandene langs kysten. Les mer