Vern om samisk sjølaksefiske.

SFF mener at uten sjølaksefiske forringes den sjøsamiske kulturen.  Kystkulturen blir stadig fattigere i takt med de økende restriksjonene på fiske etter sjølaks. Reduseres fangsttid fra fire døgn i uken til seks døgn totalt, står lønnsomheten i fare. Manglende lønnsomhet kan svekke bruken av den tradisjonsrike samiske fangstmetoden, fiske etter sjølaks med krokgarn. I tillegg mener vi at dette fisket beskytter vill-laksstammen for rømt oppdrettslaks. Hvert år rømmer oppdrettslaks fra produksjonsanlegg i fjordene og blander seg inn i vill-laksstammen. SFF mener at metoden der sportsfiskere fanger og slipper laks ut i elver oppleves fremmed for det vi anser som godt dyrehold. Finnes det dokumentasjon på hvordan denne fangstmetoden påvirker med vår sårbare vill-laksstammen? Påvirkes dyrevelferden av sår og skader som behandlingen påfører villaksen? SFF støtter Lakseforeningen i Tana i rettsaken om de gamle fisketidene samt høstfiske september og oktober for å ta ut rømt oppdrettslaks

Rovdyrpolitikken

Bakgrunn
Stortingsmeldingen om «Ulv i norsk natur» og andre skadedyr som bjørn, gaupe og jerv.  
Norge må være oppmerksom på den økende bestanden av kongeørn og havørn som volder store tap, særskilt for reindrifta. Les mer.

 

SFF liste i Gaisi

Presidentkandidat for Samenes Folkeforbund

På topp  Stein Are Olsen, grunder,  Fureflaten.  2.  Henrik Kolstrøm, lærer, Lakselvbukt. 3. Maria Hammer, lektor, Tromsø. 4. Jill T Fagerli, sykepleier, Tromsø. 5.  Therese Kolstrøm , assistent,Tromsø. 6. Vegar Elvevoll,selger,Krokelvdalen. 7.  Otto Einar Pedersen, maskinist,Laksvatn. 8. Lars Larsen,produksjonleder,Furuflaten. 9. Anne Lise Mortensen,husmor,Tromsø.   Les mer

Sjøsamenes rett til fiske bør lovfestes

Sjøsamenes rett til fiske som en del av deres kulturutøvelse og basert på deres historiske fiske, bør lovfestes.                                                                                           Det samme gjelder retten til en positiv forskjellsbehandling ved tildeling av kvoter og tilsvarende, hvis dette er nødvendig for ivaretakelsen av sjøsamenes materielle kulturgrunnlag», heter det i rapporten fra NNIM.               Les mer her

Samenes Folkeforbund liste i Vesthavet

Liv Slettli leder i Samenes Folkeforbund

Samenes Folkeforbund er klar med sine liste til sametingsvalget i Vesthavet, der SFF leder Liv Slettli stiller på topp. Kretsen omfatter Sør-Troms, Nordland og til Bodø.  Lista er godt sammensatt geografisk.

På topp 1. Liv Olaug Slettli, helsefagarbeider, Evenes 2. Monica Kristin K. Angell, helsesekretær, Harstad 3. Reidulf Sverre Pedersen, pensjonist, Gratangen 4. Eskil Pedersen, vernepleier, Evenes 5. Bjørg Bonk, NAV, Skånland 6. Tor-Gunnar P. Jensen, yrkessjåfør, Skånland 7. Mona Elisabeth Johnsen, bonde, Gratangen 8. Roger Gimsøy, produksjonsmedarbeider, Skånland 9. Simon H. Henriksen, verkstedarbeider, Bodø 10. Odd Nikolaisen, pensjonist, Evenes.

SFF sin liste i Østre krets klar.

Yrja Hammer toppkandidat i Østre valgkrets for Samenes Folkeforbund

Samenes Folkeforbund i Østre valgkrets vil arbeide for sjøsamisk kultur, kysten og fiskeri på Sametinget

På topp. Yrja Hammer f. 1971, aktivitør, Lebesby.

2. Jan Egil Trasti, f. 1958, sjølaksefisker og reindriftsutøver, Sør-Varanger.

3. Astrid Daniloff, f. 1946, sjølaksefisker, Bjørnevatn, Sør-Varanger.

4. Kristian Nilsen, f. 1938, fisker, Nervei, Gamvik.

5. Margrethe Vonka, f. 1968, fagansvarlig, Tårnet, Sør-Varanger.

6. Mathis Persen, f. 1945, pensjonist, Sør-Varanger.

7. Else Marie Buljo, f. 1979, Kirkenes, Sør-Varanger.

8. Per Helge Stærk, f. 1967, fisker, Sør-Varanger.

9. Solveig Sabbasen, f. 1946, pensjonist, Nesseby.

10. Tor Bergersen, f. 1967, sjølaksefisker, Sør-Varanger.

Sjølaksefisket

Samenes Folkeforbund er kritisk til ytterligere innskrenkninger i sjølaksefisket.  Innskrenkinger er med på å frarøve rettighetene fra sjøsamene. Sjølaksefisket er en viktig del av sjøsamisk kultur. Samenes Folkeforbund mener det nå er nok med reguleringer av sjølaksefisket, for nå begynner det å røyne på for en viktig tradisjons og kulturbasert næring. Om regulerende myndigheter for det som de vil kan næringer bli borte om noen år. Det kan vi ikke tillate.