Årsmøte 22 februar 2024

Sør-Varanger sjølaksefiskarlag avholder årsmøte. Årsmøte for driftsåret 2023 avholdes 22 februar kl 17 i Kirkenes på Pensjonisten.Saker som ønskes behandlet meldes inn til styret.Vanlige årsmøtesaker, innkomne saker, sjølaksefiske i skolen 2.0, avslutning av medieprosjekt. Trekking av gavekort, vervekampanje.Enkel servering.

Sjølaksefiske – en sjøsamisk kultur og næring

Sør-Varanger sjølaksefiskarlag  refererer til Sannhets- og forsoningskommisjonens møte på Grenselandmuseet i Kirkenes i september 2019 hvor sjølaksefiskarlaget på det møtet, fremmet  muntlig innspill til kommisjonen. Sjølaksefiskarlaget ble av kommisjonens leder Dagfinn Høybråten anmodet om å sende inn skriftlige innspill. På denne bakgrunn fremmer vi vår sak gjennom Samenes Folkeforbund (SFF) som sjølaksefiskarlaget er tilsluttet. Forutsetningene …
Continue reading Sjølaksefiske – en sjøsamisk kultur og næring

Sjølaksefisket

Landsmøtet i Alta 2019 vedtok å ta saken om innskrenking av sjølaksefisket, til Sannhets og forskningskommisjonen. Det må tas hensyn til lokalbefolkningens tradisjon og hevdbundne rett til sjølaksefiske. Samenes Folkeforbund oppfatter reguleringene som et angrep både på den sjøsamiske befolkningen og kyst- og fjordfolket i Finnmark. SFF krever at fisketidene i Finnmark må bli de …
Continue reading Sjølaksefisket

Sjølaksefisket

Samenes Folkeforbund er kritisk til ytterligere innskrenkninger i sjølaksefisket.  Innskrenkinger er med på å frarøve rettighetene fra sjøsamene. Sjølaksefisket er en viktig del av sjøsamisk kultur. Samenes Folkeforbund mener det nå er nok med reguleringer av sjølaksefisket, for nå begynner det å røyne på for en viktig tradisjons og kulturbasert næring. Om regulerende myndigheter for det …
Continue reading Sjølaksefisket

Landsmøteresolusjon 2016

Bekymringsmelding fra Sør-Varanger Sjølaksefiskelag Flere fiskere som har fisket med kilenot har vært utsatt for kontroller med pålegg som ikke er i henhold til lover, regler og forskrifter. Sjølaksefiskerne har de siste årene på sine doble bruk blitt beskyldt for å fiske med patent-not, ulovlige ledegarn og annet uten at det er hold i disse …
Continue reading Landsmøteresolusjon 2016

Temadag for ungdomsskoleelever ved Bugøynes skole

Rapport fra Temadag for ungdomsskoleelever ved Bugøynes skole den15. juni 2016. Fra sjølaksefiskarlaget: Ørnulf Abrahamsen, Finn Hjalmar Seipajærvi og Eilif Hansen Elever fra 8, 9 og 10 klasse. Start kl. 08:00, til vanlig skoletid. Været var aldeles nydelig, sjøen lå speilblank. Derfor ble første tema og sjøtur med Finn Hjalmar og Eilif for røkting av …
Continue reading Temadag for ungdomsskoleelever ved Bugøynes skole