Fisketider sjølaksefisket 2017

Det blir ingen endringer på fisketidene for sjølaksefisket.  Fjorårets regler med 3 dagers fisketid i uka vil bli videreført i sin helhet i Finnmark. Men også i resten av landet vil fisketidene bli som i fjor med noen små endringer. Les mer