Sjølaksefiske, nye regler fra og med 2016 – en styrt avvikling !

Pressemelding.

Sjølaksefiskerne er og har alltid vært utsatt for kontinuerlig arbeid og lobbyisme med mål om å redusere vår fiske-tid og -sesong. Maken til press vi har vært utsatt for de siste tiårene skal vi lete lenge etter. Det toppet seg sist år da sågar andre land kom med innsigelser, ja til og med i departement og direktorat har man tydeligvis kun hørt på den ene sterke part (målt i penger og antall). Hva er da vits med høringer og konsultasjon? Er det et spill for galleriet? De nye reglene for fiske som Miljødirektoratet nå har vedtatt bringer oss UNDER nullpunktet. Ja både for utøvelsen og rekrutteringen, men også fremtiden vår blinker det nå illevarslende RØDE varsellys. Sjølaksefiske i kombinasjon med annet arbeid/næring langs kysten og i fjordene, og ikke minst sjølaksefiske som sjøsamisk bruk og levesett, er med dette RANET fra oss. Fangstfordelingen mellom sjø og elv i Norge er på få år snudd helt på hodet. Hvorfor? Og med hvilken lovhjemmel har man bidratt til å flytte laksefiske fra sjø og til elv? Førevarprinsippet gjelder vel i elvefisket også? Fangst er flyttet fra fjordfiskere til pengemakta! Fra lokalbefolkning til tilreisende! Fra kombinasjonsnæring til turisme! Fra fangst til lek/sport! Ja de nye reglene som ble sluppet 5. februar vil utradere sjølaksefiske fullt ut om noen få år. Sjølaksefiske i dag eller tidligere år har ikke vært noen trussel for villaksen i dette århundret. Er folk klar over at for majoriteten av sjølaksefiskerne i Finnmark så innebærer de nye fiskereglene en fisketid pr år på under 10 døgn, da flesteparten fisker med med krokgarn? Ofte vil vær og vind begrense dette fisket ytterligere. For oss som fisker i fjordene i Sør-Varanger er fiskesesongen nå fom 8.juni tom 1.juli, og med to-2 døgns fiskeuke fra mandag kl 18 til onsdag kl 18 så vil sesongen bli på maksimalt 8 døgn hvis alt klaffer. I 2016 viser kalenderen at sesongstart den 8. er på en onsdag (opptrekksdag), så da er allerede første uke tapt, og fisket begynner da ikke ordentlig før mandag 13.juni. I realiteten altså en 6 døgns fiskesesong… Tiden er overmoden, og nå 100% GYTEKLAR til å fokusere på de VIRKELIGE trusselfaktorer for bestandene av laksefisk. Trusselfaktorene må avdekkes for det virker som dem er NOE skjult de andre predatorene, siden innsats og bekjempelse ikke er satt inn der det monner. Det er kanskje for ubehagelig å rette fokus riktig vei? Vi begynner jo å undres. Man unnviker altså å begrense andre store predatorer/trusselfaktorer enn sjølaksefiskerne. For villaksen sin del vil ikke fokuset på oss sjølaksefiskere være redningen, det har vi påpekt i mange år uten å bli hørt, men dette vil fremtiden bevise, hvis det da ikke er for seint. Målet er uansett nådd, kan man si…. Vi drar nå til Alta hvor pengemakta rår, og vi skal sitte å lytte ved de rikes bord ett par dager. Kanskje dukker det opp noen predatorer der også.                                                                           For Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag.                                                                                          Frank Emil Trasti

Webhotell levert av Nordic Hosting AS