Årsmøte 22 februar 2024

Sør-Varanger sjølaksefiskarlag avholder årsmøte.

Årsmøte for driftsåret 2023 avholdes 22 februar kl 17 i Kirkenes på Pensjonisten.Saker som ønskes behandlet meldes inn til styret.
Vanlige årsmøtesaker, innkomne saker, sjølaksefiske i skolen 2.0, avslutning av medieprosjekt. Trekking av gavekort, vervekampanje.
Enkel servering.

Webhotell levert av Nordic Hosting AS