Hvordan fremme folkehelse og levekår i samiske områder.

Høringssvar fra Samenes Folkeforbund Samenes folkeforbund (heretter SFF) synes det er flott at regjeringen ønsker å fremme folkehelse og levekår i de samiske områdene. Vi tenker her at regjeringen bør bevilge øremerkede midler i de ulike samiske områdene som er tenkt til formålet. SFF tenker at ingen samer er like. Vi har ulike samer som …
Continue reading Hvordan fremme folkehelse og levekår i samiske områder.

JA TIL Å ÅPNE LANGFJORDEN i Sør-Varanger

Før utslippene en åpen fjord – 20 km lang fjord fra Kirkenes – Langvasseid. Utslippene i Langfjorden bryter med «Grunnlovens §92, §108, §112§92 «Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt idenne grunnlov og i for Norge bindende traktater som menneskerettigheter»Styresmaktene skal respektere Grunnloven og trygge Menneskerettighetene! §108: «Det påligger statens myndigheter …
Continue reading JA TIL Å ÅPNE LANGFJORDEN i Sør-Varanger

Kjernekraft

Det er viktig å balansere fordelene og utfordringene knyttet til kjernekraft som energikilde og veie dem opp mot andre alternativer for å ta beslutninger om energimiks og bærekraftig strømproduksjon. Det må samtidig bygges ut kraftnett i Finnmark som bør stå klart til vi har god produksjonskapasitet i landsdelen. Vi mener det viktigste i energipolitikken er …
Continue reading Kjernekraft

Vedtektkomite

Landsmøtet valgte i år å nedsette en vedtekskomite bestående av følgende medlemmer. Vedtektkomiteen er ansvarlig for å revidere organisasjonens vedtekter i samsvar med organisasjonens mål. Komiteen vurderer foreslåtte innspill i vedtektene etter innkomne forslag fra alle ledd i organisasjonen, vurderer konsekvensene og sikrer at endringene er i tråd med organisasjonens formål,lover og retningslinjer. Vedtektene sendes …
Continue reading Vedtektkomite

PRESSEMELDING fra Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag

Vi viser til dagens pressemelding fra regjeringen:  “Regjeringen viderefører det ordinære sjølaksefisket i Finnmark i 2023, og legger bort høringsforslaget om et målrettet uttak av pukkellaks. Det vil likevel bli fanget en god del pukkellaks i sjø gjennom det ordinære sjølaksefisket, og hoved innsatsen mot pukkellaks vil være i elvene. Vi har kommet frem til …
Continue reading PRESSEMELDING fra Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag

Flyprisene i Nord- Norge må ned snarest.

.I Hurdalserklæringa står det svart på hvitt at regjeringa skal: «Sikre lavere priser og flere avganger på kortbanenettet. Målet er en halvering av prisene på FOT-rutene.» og flere FOT-ruter. Samenes Folkeforbund mener det må tas grep øyeblikkelig for halvering av de skyhøye flyprisene på kortbanenettet i regionen, og samtidig øke antall FOT-ruter. Samenes Folkeforbund er …
Continue reading Flyprisene i Nord- Norge må ned snarest.

SAMENES FOLKEFORBUND SPE STØTTER SJØLAKSEFISKERNE.

Miljødirektoratet ønsker å avvikler det tradisjonelle sjølaksefisket.Miljødirektoratet har på oppdrag av Klima- og Miljødepartementet sendt ut nye forskrifter om fiskeav pukkellaks i sjøen for 2023, på høring.Det er veldig overraskende hvordan prosessen, tidspunktet og høringsfristene er håndterti en så viktig sak for sjølaksefiskerne . Sjølaksefisket i Finnmark er en næring og kulturbærersom har vært i …
Continue reading SAMENES FOLKEFORBUND SPE STØTTER SJØLAKSEFISKERNE.

SFF støtter Fosen samene.

Samenes Folkeforbund støtter helhjertet opp om den pågående aksjonen mot regjeringens håndtering av Høyesteretts dommen i Fosen saken. Nok er nok! Vi takker ungdommene fra Natur og Ungdom og fra NSR for innsatsen de legger ned for samisk kultur og livsgrunnlag når det gjelder reindrifta på Fosen. Nok er nok! Likeverd for alle! For SFF …
Continue reading SFF støtter Fosen samene.

Duodjikveld  i Lebesby

Lebesby Sjøsameforening SFF Arrangerte den 23.januar, duodjikveld for medlemmer.  Lebesby Sjøsameforening SFF Arrangerte den 23.januar, duodjikveld for medlemmer.  Med kaffe og brus i koppen, og ferske nystekte vaffler, var det god stemning, høy latter og fine samtaler rundt bordet…