Medlemsmøte Lebesby sjøsameforening

Lebesby Sjøsameforening SFF avholdt medlemsmøte på Sammensurium i Dyfjord 23.mai 2018.
19 stk var tilstede.
Åpning ved leder Charlotte M.
Lokallaget v. styret gjennomgikk ordinære orienteringssaker.

 

Utover dette stod følgende på sakslisten:
Årshjul  (planene fremover – forslag til aktiviteter)
Etterspurte kurs i laget: Luhkka kurs, kofte kurs, kurs i spleising av tau og skinnarmbånd.
Det ble også enighet om å sette opp lavvoen ved Øvervannet.
Videre ble det drøftet saker som tema «Fiskeripolitikk»  til SFF Landsmøte, samt ønsket om å møtes ved lavvoen og flere medlemsmøter i Dyfjord.»

Strandryddeuken

Landsstyret oppfordrer alle sine lokallag til å arrangere egne strandryddedager!
Ta gjerne bilder å del med oss, blant de som sender inn blir det trukket ut en vinner.

Lykke til med ryddingen!

Bøtekurs

Sør-Varanger sjølaksefiskarlag avholt garnbøtekurs  over 4 kvelder på Tårnet skole / Jarfjord oppvekstsenter.


11 personer deltok. Kursdeltakere representerte alle aldre fra ungdomskoleelever til pensjonister.I pausene med bevertning hadde de korte orienteringer om aktuelle tema. Fortsett å lese «Bøtekurs»

Ny leder i Hinnøy (SFF)

Til venstre påtroppende leder i Hinnøy (SFF) Monica Kristin Klevstad Angell og avtroppende leder Eskil Pedersen.

Hinnøy SFF avholdt sitt årsmøte 8.mars.
Eskil Pedersen takket av som lokallagsleder og overlot vervet til Monica Kristin Klevstad Angell.
SFF takker Eskil og ønsker Monica lykke til.