VEIEN TIL NERVEI

Samenes Folkeforbund/SFF støtter helhjertet folket i fiskeribygda Nervei sin utrettelige kamp for å bygge vei, vei er et sentralt grunnlag for oss alle uavhengig av bosted, det er også sannhet for den sjøsamiske bygda i Tanafjorden hvor fiske er hovednæringa.En godt fremkommelig vei både sommer og vinter vil lette adkomst og tilgang tilkommunesenter, flyplass, lege, …
Fortsett å lese VEIEN TIL NERVEI

Vi arbeider for våre rettigheter – vår kultur og språk

Yrja Hammer/Lebesby, Tor Mainer Bergersen og Astrid Anie Daniloff/Sør-Varanger Listekandidater Østre valgkrets Vi arbeider for våre rettigheter – vår kultur og språk – framtid for samefolket! Når vi har fødselsdag blir vi bare mer og mer skrøpelig etter hvert som åran går, tilslutt forsvinner vi og blir borte. Men det er ikke tilfelle med Sami albmotbeaivi/Samefolkets dag …
Fortsett å lese Vi arbeider for våre rettigheter – vår kultur og språk

Likeverd for alle

-LIKEVERD FOR ALLE- Samenes Folkeforbund (SFF) Sámiid Álbmotlihttu (SÁL) vil arbeide for en sterkere representasjon for kystbefolkningen på Sametinget. Med større fokus på den sjøsamiske kulturen og identiteten som er i ferd med å forsvinne. Vi vill bidra til at flere får muligheten til å lære samisk språk. SFF representerer nye ideer og nye tanker …
Fortsett å lese Likeverd for alle

Hvorfor vil Samenes Folkeforbund inn på Sametinget?

Hvorfor vil SFF inn på Sametinget? Vi vil inn på Sametinget for å bidra med representasjon til en gruppe som så langt har vært lite eller marginalt representert innfor samepolitikken: kystbefolkningen, de som kanskje fikk opplevde de sterkeste konsekvensen i forhold til fornorskingspolitikken. Samisk ble et symbol på lavere sosial rang, og fornorskningen bidro dermed …
Fortsett å lese Hvorfor vil Samenes Folkeforbund inn på Sametinget?

Monica Kristin Klefstad Angell 2.kandidat i SFF Vesthavet krets

På Sametinget vil SFF jobbe for samisk språk, kultur og doudji ved å legge tilrette for at midler blir fordelt med tanke på LIKEVERD. SFF vil være med på å støtte samiske nyetableringer og bidra til at det sentralt blir satt fokus på samiske rettigheter. En stemme til SFF er en stemme for  LIKEVERD FOR …
Fortsett å lese Monica Kristin Klefstad Angell 2.kandidat i SFF Vesthavet krets

Jill T Fagerli 4. kandidat på SFF liste i Gaisi valgkrets

Vårt motto er LIKEVERD FOR ALLE Vi vil ha språkopplæring til fordel for nynorsk. Vi må få til en ordning slik at det blir mer attraktivt for sykepleiere og helsepersonell å beherske det samiske språket. Sametinget må være en pådriver for en god samferdselspolitikk, spesielt i utkantene. En viktig samisk kultur er på tur å …
Fortsett å lese Jill T Fagerli 4. kandidat på SFF liste i Gaisi valgkrets

Therese M. Kolstrøm 5.kandidat på SFF lista i Gaisi Valgkrets

Det er på tide med forandring i rekkene på Sametinget. Likeverd for alle samer, også de som ikke snakker samisk må gjelde. Jeg vil også arbeide for at all oppdrett skal inn i lukkede anlegg og at fisken skal tilhøre folket som bor i og langs kysten, og som har bodd og fisket der i …
Fortsett å lese Therese M. Kolstrøm 5.kandidat på SFF lista i Gaisi Valgkrets