Fisken er en felles eiendom.

 

Samenes Folkeforbund mener at fisken skal være folkest felles eiendom, og at verdien skal tilfalle kystsamfunnene.

Webhotell levert av Nordic Hosting AS