Gammel teknologi

Samenes Folkeforbund stiller seg bak bak underskriftskampanjen til befolkningen på Grytøy, Ungdomslaget Solhov, Indre Grytøy Grunneierlag, Grytøy bondelag, Grytøy Båtforening og Lundenes Gårdsstyre som ikke vil ha flere oppdrettsanlegg med gammel teknologi.

Samenes Folkeforbund er ikke mot oppdrettsnæringen og vil gjerne at den skal fortsette å være en betydelig næring som også kan vokse og skape nye arbeidsplasser. Men da må ikke næringen bli sin egen verste fiende med å la vekst komme foran miljø og sameksistens med lokalsamfunnene langs kysten.

SFF ser også at det ikke ble noe av arealavgiften. Arealavgiften er eneste insentiv for kommunene som ikke har andre funksjoner til å legge til rette for næringen.

Alle nye anlegg må være lukkede og forurensningsfrie, og legges lang unna fiskens gyteplasser og populære fiskeplasser for lokalbefolkningen.

Befolkningen på Grytøy må høres.

Webhotell levert av Nordic Hosting AS