Hinnøy SFF

Bli medlem i Hinnøy SFF. Medlemskap tegnes for ett år av gangen og gjelder innenfor kalenderåret.

SFF har følgende kontingentsatser.

  • Hovedmedlem voksne over 25 år for perioden 2024-25  kr. 100,-
  • Barn/ungdom ikke eldre en 25 år for perioden 2024-25   kr. 50,-
652515

652515 Vennlig skriv navn,fødselsnummer, adresse,tlf og e-post send til: gunnlaly@gmail.com


Styrets sammensetning for perioden 2024-2025

Leder: Gunnhild Lalý Bakken gunnlaly@gmail.com

Styremedlem: Jon Aspenes

Styremedlem: Louise Haugland

Styremedlem: Tom Harald Rosland

Webhotell levert av Nordic Hosting AS