Lebesby sjøsameforening SFF

Lebesby sjøsameforening SFF er pr i dag en frivillig organisasjon med likeverd for alle.
Ble i sin tid stiftet som «Dyfjord og omegn SFF», april/mai 1994, ved Geir Liland som leder og med seg hadde han blant annet Ruth Pedersen og Mildrid Persen som nøkkelpersoner. I 1999 overtok Jan Arne Klemetsen som leder, og trofast ved sin side gjennom årene har han hatt med seg Henry Mikalsen som har fungert som både nestleder og leder i perioder.

Noen spreke driftige kvinnelige ledere har sjøsameforeningen også hatt gjennom årene som Yrja Hammer og Charlotte Angell.

Foreningen deltar hvert år på SFF sitt landsmøte med  ca 4-5 delegater.

Foreningen jobber mest lokalt for både utvikling-, men i hovedsak for å bevare våre sjøsamiske tradisjoner ved kysten med hovedfokus på fiskeri- og doudji.
Foreningen har vært aktiv i forhold til å holde medlemsmøter, de fleste i Kjøllefjord mens noen i Dyfjord. Foreningen ønsker avholde flere møter i Dyfjord i framtiden,  også på Veidnes hvor vi har en del medlemmer. Det har vært arrangert utflukter og andre uhøytidelige sammenkomster. Det har vært satset på doudji som en del av å vise identitet for oss på kysten,
i og med at språket er noe «tapt».  Foreningen arrangerte i 2012 i samarbeid med språksentret i Porsanger og Lebesby kommune et nybegynnerkurs i samisk med Sverre Porsanger som kursleder.

Det har vært noe variasjon i aktivitetsnivået i foreningen gjennom årene, men foreningen tok opp aktiviteten igjen for full hals å markerte samefolkets dag midt i Kjøllefjord sentrum i 2014, med Lavvo utenfor rådhuset og aktivitet for barn og unge.  Foreningen  fortsatt med  å ha offentlige
markering som 6. februar i Kjøllefjord i samarbeid med Lebesby kommune ved kulturetaten.
Lebesby sjøsameforening er en aktiv forening med framtidsplaner for å bevare å videreføre den sjøsamiske kulturen i området.
Sjøsameforeningen skal også kjøre ulike spennende kurs – for ungdom. Som tau spleising, line egning, sløye fisk, hvordan røyke fisk, men også sy kurs og annet doudji. Kurs er gratis for medlemmer.
Foreningen er åpen for samarbeid med andre lag- og foreninger og ønsker alle velkommen som medlemmer, om du har samisk blod eller bare ønsker å være en del av denne flotte foreningen.

Vervekampanje 2022