Samisk i skolen

Samenes Folkeforbund vil ikke at nynorsken skal forsvinne som språk, men vi kan ikke se at det er riktig at vi skal være nødt til å lære nynorsk og ikke samisk. I norsk bokmålstimene på skolen er nynorsk en del av faget, elevene skal både lese og skrive tekster på nynorsk, og det står i tillegg i læreplanen for norskfaget at elevene skal – lytte til, forstå og gjengi informasjon fra svensk og dansk.

Etter SFF mening trenger vi å gjøre et krafttak for vårt språk, før den viktige delen av vår kultur dør helt ut. Vi understreker imidlertid at dette skal kun gjelde i de kommuner som er i forvaltningsområdet for samisk språk der loven sier at norsk og samisk er likestilt.

Vi kan ikke se at de to språkene nynorsk og samisk er likestilt fordi det ikke tilbys obligatorisk opplæring i samisk.

Elevene i de kommunene som er innenfor forvaltningsområdet får nok nynorskopplæring i de obligatoriske bokmålstimene.

Derfor mener vi at samisk språk må bli obligatorisk i skolen innenfor forvaltningsområdets kommuner.

Webhotell levert av Nordic Hosting AS