Mot forsøk på etnisk registrering

Samenes Folkeforbund stiller seg sterkt kritisk til vedtaket  Sametinget har gjort om å utrede et samisk etnisk register. Sykdommer skal bekjempes bredt i alle samfunnslag og det uavhengig av etnisitet, eller på bakgrunn av en spesiell etnisitet. En slik særskilt registrering av samer vil være sterkt stigmatiserende og i våre øyne lovstridig iht FNs konvensjon …
Fortsett å lese Mot forsøk på etnisk registrering

Saken mot reineier Jovsset Ánte Sara

Samenes Folkeforbund var i sin tid tidlig ute med å gratulere reindriftsutøver Jovsset Ánte Sara, når han vant ankesaken mot staten i Hålogaland lagmannsrett.SFF hadde forventninger til at staten ville respektere denne dommen, men staten anket til høyesterett, der Jovsset Ánte Saratapte tapte.Dommen i høyesterett er endelig og uten ankemuligheter i det norske rettssystemet. Men …
Fortsett å lese Saken mot reineier Jovsset Ánte Sara