Nytt lokallag i Samenes Folkeforbund

I  2019 har SFF jobbet  med potensielle nye lokallag. Ett har allerede søkt opptak i SFF.På SFF landstyremøtet i Tromsø april 2019 behandlet vi søknaden fra Austhavet SFF..Austhavet SFF ble enstemmig godkjent som lokallag. Laget har et interimstyre med Yrja Hammer som leder. De har satt som mål å avholde sitt første ordinære årsmøte innen …
Fortsett å lese Nytt lokallag i Samenes Folkeforbund