Årsmøte i Hinnøy SFF

«Konstituering/Årsmøte i Hinnøy lag av SFF
på Sørvik skole torsdag 10.desember 2015 kl.18.00

Medlemregistrering ved møtestart.    Kontakt her  

Alle hjertelig velkommen.