Lyngen sjøsameforening SFF

Leder Stein Are Pus Olsen tlf: 97119683 Epost: pusolsen@online.no

Stein Are Olsen representerer også Samenes Folkeforbund i Samerådet.

Webhotell levert av Nordic Hosting AS