Minimal påvirkning på reindriftsområder

Vindmøller kan plasseres på en måte som minimerer deres påvirkning på reindriftsområder. Ved å velge egnede steder for vindmøller og ta hensyn til reindriftens bevegelser, kan man redusere konflikter og sikre at både reindriften og vindkraftproduksjonen kan eksistere side om side. Les mer her

Flypriser i Nord-Norge etter 1. april

Selv med politiske løfter om lavere flypriser i Nord-Norge og forventninger fra publikum, er det ingen garanti for at prisene vil synke betydelig. Spesielt etter 1. april i år må vi si at forventningene var store. Dessverre virker som om prisene på de billigste billettene har hatt en mindre reduksjon i prisene sammenlignet med fjoråret, …
Continue reading Flypriser i Nord-Norge etter 1. april

Samerådet

Samerådet avholder møte i perioden 26-28 april 2024. Samerådet avholder sitt andre møte i 2024.Møtet avholdes i Hetta 26.-28. April 2024. For Samenes Folkeforbund møter vår faste representant Stein Are Olsen.

Samefolkets dag 6.februar i Kjøllefjord

6. februar er samefolkets dag. Dagen markeres til minne om det første samiske landsmøtet, som ble holdt i Metodistkirken i Trondheim i 1917. Det var over 100 besøkende på selve dagen den 6.februar 2024 i Kjøllefjord Idrettshall.  For Lebesby sjøsameforening må det betraktes som en stor suksess. Klikk på overskriften for å se bilder.

Hinnøy SFF

6 februar arrangement. Foreningen klinker til å spanderer middag (ikke alkohol) til betalende medlemmer . Sted: Kina resturangren Harstad ( barnevennlig) Dato: 6 februar Tid: 1700 ( kan bli endret til 1800) Pga bordbestilling er det påmelding hinnoysff@gmail.com

Årsmøte 22 februar 2024

Sør-Varanger sjølaksefiskarlag avholder årsmøte. Årsmøte for driftsåret 2023 avholdes 22 februar kl 17 i Kirkenes på Pensjonisten.Saker som ønskes behandlet meldes inn til styret.Vanlige årsmøtesaker, innkomne saker, sjølaksefiske i skolen 2.0, avslutning av medieprosjekt. Trekking av gavekort, vervekampanje.Enkel servering.

GODT NYTTÅR 2024

Det gjenstår få timer av 2023. Et år med fin vekst for SFF sine lokallag. Innrapportert aktiviteter, god kommunikasjon og engasjement har vært en god kilde til arbeidslyst for SFF adm og Landsstyret! Et høydepunkt for meg som leder var besøk med “observatør-status” hos Prosjekt “Sjølaksefiske i skolen” . Og SFF Landsmøte 2023, som alltid …
Continue reading GODT NYTTÅR 2024

Oslove SFF er stiftet den 07.12.2023

OSLOVE SFF.  ble stiftet 07.12.2023 Lokallaget søker om å bli tilsluttet Samenes Folkeforbund. Bakgrunnen er ønsket om å ha et lokallag for Oslo og omegn, som har som hovedmål å ivareta samisk språk, samfunnsliv og kultur. Laget skal være pådriver for å fremme gode arenaer for sine medlemmer og sørge for aktiv deltagelse i organisasjonen …
Continue reading Oslove SFF er stiftet den 07.12.2023

Kjære medlemmer.

Administrasjonen og Landstyret i Samenes Folkeforbund vil uttrykke stor takknemlighet for deres støtte og engasjement gjennom året. Takk for at dere gjør vår organisasjon til det flotte fellesskapet vi er. Det har vært et år fylt med vekst og samarbeid. “Vi ser frem til å fortsette vårt samarbeid i det kommende året. Må julen bringe …
Continue reading Kjære medlemmer.