Minimal påvirkning på reindriftsområder

Vindmøller kan plasseres på en måte som minimerer deres påvirkning på reindriftsområder. Ved å velge egnede steder for vindmøller og ta hensyn til reindriftens bevegelser, kan man redusere konflikter og sikre at både reindriften og vindkraftproduksjonen kan eksistere side om side. Les mer her

Flypriser i Nord-Norge etter 1. april

Selv med politiske løfter om lavere flypriser i Nord-Norge og forventninger fra publikum, er det ingen garanti for at prisene vil synke betydelig. Spesielt etter 1. april i år må vi si at forventningene var store. Dessverre virker som om prisene på de billigste billettene har hatt en mindre reduksjon i prisene sammenlignet med fjoråret, …
Continue reading Flypriser i Nord-Norge etter 1. april

Samerådet

Samerådet avholder møte i perioden 26-28 april 2024. Samerådet avholder sitt andre møte i 2024.Møtet avholdes i Hetta 26.-28. April 2024. For Samenes Folkeforbund møter vår faste representant Stein Are Olsen.

Samefolkets dag 6.februar i Kjøllefjord

6. februar er samefolkets dag. Dagen markeres til minne om det første samiske landsmøtet, som ble holdt i Metodistkirken i Trondheim i 1917. Det var over 100 besøkende på selve dagen den 6.februar 2024 i Kjøllefjord Idrettshall.  For Lebesby sjøsameforening må det betraktes som en stor suksess. Klikk på overskriften for å se bilder.

Hinnøy SFF

6 februar arrangement. Foreningen klinker til å spanderer middag (ikke alkohol) til betalende medlemmer . Sted: Kina resturangren Harstad ( barnevennlig) Dato: 6 februar Tid: 1700 ( kan bli endret til 1800) Pga bordbestilling er det påmelding hinnoysff@gmail.com

Kjære medlemmer.

Administrasjonen og Landstyret i Samenes Folkeforbund vil uttrykke stor takknemlighet for deres støtte og engasjement gjennom året. Takk for at dere gjør vår organisasjon til det flotte fellesskapet vi er. Det har vært et år fylt med vekst og samarbeid. “Vi ser frem til å fortsette vårt samarbeid i det kommende året. Må julen bringe …
Continue reading Kjære medlemmer.

Mot forsøk på etnisk registrering

Samenes Folkeforbund stiller seg sterkt kritisk til vedtaket  Sametinget har gjort om å utrede et samisk etnisk register. Sykdommer skal bekjempes bredt i alle samfunnslag og det uavhengig av etnisitet, eller på bakgrunn av en spesiell etnisitet. En slik særskilt registrering av samer vil være sterkt stigmatiserende og i våre øyne lovstridig iht FNs konvensjon …
Continue reading Mot forsøk på etnisk registrering

Nord- Dakota og Sioux folkets

Samenes Folkeforbund har i lengre tid fulgt utviklingen i Nord- Dakota og Sioux folkets protest mot oljeledningen som bygges av Dakota Access Pipeline. Utbyggingen er startet uten den lovpålagte miljøvurderingen.  Det er med stor bekymring at vi observerer overdreven bruk av makt fra myndighetene mot fredelige demonstranter. Les mer her