Mot forsøk på etnisk registrering

Samenes Folkeforbund stiller seg sterkt kritisk til vedtaket  Sametinget har gjort om å utrede et samisk etnisk register. Sykdommer skal bekjempes bredt i alle samfunnslag og det uavhengig av etnisitet, eller på bakgrunn av en spesiell etnisitet. En slik særskilt registrering av samer vil være sterkt stigmatiserende og i våre øyne lovstridig iht FNs konvensjon …
Fortsett å lese Mot forsøk på etnisk registrering

Nord- Dakota og Sioux folkets

Samenes Folkeforbund har i lengre tid fulgt utviklingen i Nord- Dakota og Sioux folkets protest mot oljeledningen som bygges av Dakota Access Pipeline. Utbyggingen er startet uten den lovpålagte miljøvurderingen.  Det er med stor bekymring at vi observerer overdreven bruk av makt fra myndighetene mot fredelige demonstranter. Les mer her