Om Samerådet

Samerådet er en frivillig og uavhengig kulturpolitisk og politisk samarbeidsorganisasjon for
samiske hovedorganisasjoner i Finland, Norge, Russland og Sverige. Samerådets overordnede
målsetning er å ivareta samenes interesser som ett folk, styrke samenes samhørighet over
landegrensene som ett folk og urfolk, og arbeide for at samene også i framtiden erkjennes som
ett folk og urfolk, hvor kulturelle, politiske, økonomiske, sivile, sosiale og åndelige rettigheter
er respektert. Samerådet arbeider også internasjonalt med å fremme og sikre samenes og
andre urfolks interesser og rettigheter. Les mer her

Blir vi lurt

Samenes Folkeforbund  føler vi blir lurt til å rasere naturen, med dagen fokus på det grønne skiftet?

Kan vi si at grønn kraft er bærekraftig, når vi raserer norsk natur for å tilfredsstille klodens elektrifisering av alt og alle i det grønne skiftet?

Store vindkraftverk skal bygges, og enorme landområder raseres, for å bygge adkomstveier og for å få plass til vindmølleparker.

Det åpnes for store gruveprosjekter, som etterlater enorme mengder miljøfarlig gruveavfall både på land og i sjø. Millioner av kubikk jord endevendes, for å utvinne nok metall og mineraler til vindmøller og batterier. Slike ødeleggelser kan ikke bli reversert. 

Continue reading “Blir vi lurt”

Minimal påvirkning på reindriftsområder

Vindmøller kan plasseres på en måte som minimerer deres påvirkning på reindriftsområder. Ved å velge egnede steder for vindmøller og ta hensyn til reindriftens bevegelser, kan man redusere konflikter og sikre at både reindriften og vindkraftproduksjonen kan eksistere side om side. Les mer her

Flypriser i Nord-Norge etter 1. april

Selv med politiske løfter om lavere flypriser i Nord-Norge og forventninger fra publikum, er det ingen garanti for at prisene vil synke betydelig. Spesielt etter 1. april i år må vi si at forventningene var store. Dessverre virker som om prisene på de billigste billettene har hatt en mindre reduksjon i prisene sammenlignet med fjoråret, mens det har vært en reduksjon på de dyrere billettene. Dette vil utgjøre større besparelser for de som vanligvis kjøper de dyrere billettene. Selv om det er en reduksjon, vil den totale besparelsen være begrenset på grunn av at organisasjonen ikke velger billettypen Full Flex for sin reisevirksomhet.

Samerådet

Samerådet avholder møte i perioden 26-28 april 2024.

Samerådet avholder sitt andre møte i 2024.
Møtet avholdes i Hetta 26.-28. April 2024. For Samenes Folkeforbund møter vår faste representant Stein Are Olsen.

Samefolkets dag 6.februar i Kjøllefjord

6. februar er samefolkets dag. Dagen markeres til minne om det første samiske landsmøtet, som ble holdt i Metodistkirken i Trondheim i 1917.

Det var over 100 besøkende på selve dagen den 6.februar 2024 i Kjøllefjord Idrettshall.

 For Lebesby sjøsameforening må det betraktes som en stor suksess. Klikk på overskriften for å se bilder.

Kjære medlemmer.

Administrasjonen og Landstyret i Samenes Folkeforbund vil uttrykke stor takknemlighet for deres støtte og engasjement gjennom året.

Takk for at dere gjør vår organisasjon til det flotte fellesskapet vi er.

Det har vært et år fylt med vekst og samarbeid. “Vi ser frem til å fortsette vårt samarbeid i det kommende året. Må julen bringe dere tid til å koble av og nyte øyeblikkene med deres kjære. Samenes Folkeforbund ønsker dere alle en Gledelig Jul og et strålende NyttÅr!

Mot forsøk på etnisk registrering

Leder i Samenes Folkeforbund Liv Slettli

Samenes Folkeforbund stiller seg sterkt kritisk til vedtaket  Sametinget har gjort om å utrede et samisk etnisk register.

Sykdommer skal bekjempes bredt i alle samfunnslag og det uavhengig av etnisitet, eller på bakgrunn av en spesiell etnisitet.

En slik særskilt registrering av samer vil være sterkt stigmatiserende og i våre øyne lovstridig iht FNs konvensjon om rasediskriminering. Man kan spørre seg om Sametinget med sitt vedtak stiller mistillit til Norsk Helsevesen og våre myndigheters håndtering av forskning, forebygging og behandling av sykdommer.

Dersom det avdekkes og registreres at noen folkegrupper har større mulighet for å få en spes. sykdom kan disse miste muligheten til enkelte utdanninger og jobber uten at man med sikkerhet kan konstatere at de i en risikogruppe.  I tillegg vil folks syn på og “myter” om samer forsterkes etter hver negativ konklusjon.

Det er SFFs klare oppfatning at et slikt register vil bidra til å opprettholde et skille mellom samer og nordmenn. Selv ved frivillig registrering er det forutsigbart at det vil bli vanskeligere å stå frem som same, og å få samer til å registrere seg i valgmanntallet. Vi kan også anta at dette vil skape ytterligere forskjeller mellom samer i Norge.

En opprettelse av et samisk etnisk register strider mot SFFs  prinsipp “Likeverd for alle”, og vi henstiller til sentrale myndigheter om å avvise  ethvert forsøk på å få gjennomført dette.

Webhotell levert av Nordic Hosting AS