Om Samerådet

Samerådet er en frivillig og uavhengig kulturpolitisk og politisk samarbeidsorganisasjon for
samiske hovedorganisasjoner i Finland, Norge, Russland og Sverige. Samerådets overordnede
målsetning er å ivareta samenes interesser som ett folk, styrke samenes samhørighet over
landegrensene som ett folk og urfolk, og arbeide for at samene også i framtiden erkjennes som
ett folk og urfolk, hvor kulturelle, politiske, økonomiske, sivile, sosiale og åndelige rettigheter
er respektert. Samerådet arbeider også internasjonalt med å fremme og sikre samenes og
andre urfolks interesser og rettigheter. Les mer her

Blir vi lurt

Samenes Folkeforbund  føler vi blir lurt til å rasere naturen, med dagen fokus på det grønne skiftet?

Kan vi si at grønn kraft er bærekraftig, når vi raserer norsk natur for å tilfredsstille klodens elektrifisering av alt og alle i det grønne skiftet?

Store vindkraftverk skal bygges, og enorme landområder raseres, for å bygge adkomstveier og for å få plass til vindmølleparker.

Det åpnes for store gruveprosjekter, som etterlater enorme mengder miljøfarlig gruveavfall både på land og i sjø. Millioner av kubikk jord endevendes, for å utvinne nok metall og mineraler til vindmøller og batterier. Slike ødeleggelser kan ikke bli reversert. 

Continue reading “Blir vi lurt”

Minimal påvirkning på reindriftsområder

Vindmøller kan plasseres på en måte som minimerer deres påvirkning på reindriftsområder. Ved å velge egnede steder for vindmøller og ta hensyn til reindriftens bevegelser, kan man redusere konflikter og sikre at både reindriften og vindkraftproduksjonen kan eksistere side om side. Les mer her

Flypriser i Nord-Norge etter 1. april

Selv med politiske løfter om lavere flypriser i Nord-Norge og forventninger fra publikum, er det ingen garanti for at prisene vil synke betydelig. Spesielt etter 1. april i år må vi si at forventningene var store. Dessverre virker som om prisene på de billigste billettene har hatt en mindre reduksjon i prisene sammenlignet med fjoråret, mens det har vært en reduksjon på de dyrere billettene. Dette vil utgjøre større besparelser for de som vanligvis kjøper de dyrere billettene. Selv om det er en reduksjon, vil den totale besparelsen være begrenset på grunn av at organisasjonen ikke velger billettypen Full Flex for sin reisevirksomhet.

Samerådet

Samerådet avholder møte i perioden 26-28 april 2024.

Samerådet avholder sitt andre møte i 2024.
Møtet avholdes i Hetta 26.-28. April 2024. For Samenes Folkeforbund møter vår faste representant Stein Are Olsen.

Samefolkets dag 6.februar i Kjøllefjord

6. februar er samefolkets dag. Dagen markeres til minne om det første samiske landsmøtet, som ble holdt i Metodistkirken i Trondheim i 1917.

Det var over 100 besøkende på selve dagen den 6.februar 2024 i Kjøllefjord Idrettshall.

 For Lebesby sjøsameforening må det betraktes som en stor suksess. Klikk på overskriften for å se bilder.

Årsmøte 22 februar 2024

Sør-Varanger sjølaksefiskarlag avholder årsmøte.

Årsmøte for driftsåret 2023 avholdes 22 februar kl 17 i Kirkenes på Pensjonisten.Saker som ønskes behandlet meldes inn til styret.
Vanlige årsmøtesaker, innkomne saker, sjølaksefiske i skolen 2.0, avslutning av medieprosjekt. Trekking av gavekort, vervekampanje.
Enkel servering.

GODT NYTTÅR 2024

Det gjenstår få timer av 2023. 🎉

Et år med fin vekst for SFF sine lokallag.

Innrapportert aktiviteter, god kommunikasjon og engasjement har vært en god kilde til arbeidslyst for SFF adm og Landsstyret!

Et høydepunkt for meg som leder var besøk med “observatør-status” hos Prosjekt “Sjølaksefiske i skolen” . Og SFF Landsmøte 2023, som alltid står øverst på mine lister. Der man hvert år har mulighet til å lære å kjenne mange lokallagsledere og deres delegater.

Tusen takk! Min største respekt til alle tillitsvalgte som er med på å dra lasset! Takk for de utallige timene og konstruktivitet som dere legger ned både lokalt og sentralt! Tusenvis av takk!

Det nye året blir spennende!

Eg benytte anledningen til å ønske hver og en i SFF, våre samarbeidspartnere og Sametinget ei fantastisk flott nyttårsfeiring og et riktig

GODT NYTTÅR 2024!

Liv Slettli

Leder Samenes Folkeforbund

Webhotell levert av Nordic Hosting AS