SFF støtter Fosen samene.

Samenes Folkeforbund støtter helhjertet opp om den pågående aksjonen mot regjeringens håndtering av Høyesteretts dommen i Fosen saken. Nok er nok! Vi takker ungdommene fra Natur og Ungdom og fra NSR for innsatsen de legger ned for samisk kultur og livsgrunnlag når det gjelder reindrifta på Fosen. Nok er nok! Likeverd for alle! For SFF …
Fortsett å lese SFF støtter Fosen samene.

Duodjikveld  i Lebesby

Lebesby Sjøsameforening SFF Arrangerte den 23.januar, duodjikveld for medlemmer.  Lebesby Sjøsameforening SFF Arrangerte den 23.januar, duodjikveld for medlemmer.  Med kaffe og brus i koppen, og ferske nystekte vaffler, var det god stemning, høy latter og fine samtaler rundt bordet…

Matvaresikkerhet

Matproduksjonen krever mye kapital, men matprodusentene som investerer penger (egne og lånte), får negativ avkastning på denne kapitalen. Derfor blir det stadig færre matprodusenter. Det er lett for den norske befolkningen å tenke at det norske matsystemet fungerer bra. Men utrolig nok ligger vår selvforsyningsgrad på mellom 35-40%. Det er lavest i den vestlige verden. …
Fortsett å lese Matvaresikkerhet

Samerådet Váhtjerdeklarasjonen

Samenes Folkeforbund har vært med å vedtatt Samerådets deklarasjon. Hvert fjerde år samles delegater fra samiske organisasjoner til konferanse. I år foregikk den 22 av konferansene i Gällivarre med delegater fra Norge, Sverige, Finland og Russland. SFFs medlem i Samerådet er Stein Are Olsen. Landsmøtet tilsluttet seg enstemmig Váhtjerdeklarasjonen. Stein Are Olsen mener  dette en av …
Fortsett å lese Samerådet Váhtjerdeklarasjonen

Resolusjonsforslag kongekrabbefiske

Kongekrabbeforvaltning Fra Nervei SFF.  Dagens forvaltning lener seg på at krabben er en uønsket art, og man har innført ett kvotebasert fiske øst for Nordkapp, og utrydningsfiske vest for Nordkapp for å stanse utbredelsen sørover.  SFF mener at dette var et feilgrep og ser for seg en forvaltning der det åpnes opp for ett kvotebasert …
Fortsett å lese Resolusjonsforslag kongekrabbefiske

Sametinget etterlyst for ran av samisklærere

Samenes Folkeforbund krever en større satsing på rekruttering av samisklærere. Det nytter ikke at Sametinget kommer med fine ord om satsing på samisk språk! Uten handling. Sametingets presedens ved å tilrøve seg den eksisterende  kompetansen i  samisk språk  må stoppes. Skoleverket blir mer og mer skadelidende, og samisk språk står i fare for å tape …
Fortsett å lese Sametinget etterlyst for ran av samisklærere