Bli medlem i et lokallag

Fyll ut  innnmeldingsskjemaet nedenfor og bli med på laget!                                       Medlemskap tegnes for ett år av gangen og gjelder innenfor kalenderåret.

Medlemskap knyttes til det lokallaget du velger.

SFF har følgende kontingentsatser.

  • Hovedmedlem voksne over 25 år i 2018  kr. 100,-
  • Barn/ungdom ikke eldre en 25 år i 2018   kr. 50,-
  • Vi sender faktura strak innmelding er registrert

Det er også mulig å bruke Vipps.

Velg medlemskap
Velg lokallag