SFF Sameungdommen

Leder:Mira Sofie Hammer Austhavet SFF  e-post: mirahammer5@gmail.com

Medlem: Guro Dreyer Hinnøy SFF  epost: gurdre08@vgs.nfk.no

Medlem: Signe Larsen  Gratangen SFF

Vara

1 vara: Mia Wikerøy    Lebesby SFF

2 vara: Carita Bech     Midt-Troms SFF   e.post: Caritajennie97@gmail.com

3 vara: Ingrid Fløystad  Loabagaiddie Sidda SFF  e-post: Annettfloistad@outlook.com

4 vara: Anne Lill Solstad   Midt-Troms SFF

Samenes Folkeforbund Sameungdommen er en fagorganisasjon som er en del av Samenes Folkeforbund og skal arbeide til det beste for egne og organisasjonens medlemmer.

Samenes Folkeforbund Sameungdommen skal ivareta ungdommens interesser etter deres ønsker og vedtak slik at deres behov vil bli ivaretatt. Dette innenfor utdanning, samfunnsliv og interesser som er spesielle for ungdom.

Samenes Folkeforbund Sameungdommen skal påvirke organisasjonen, myndigheter og politiske organer slik at de gjennom opplæring, avtaler og offentlige regler blir tilgodesett ungdommen.
Slik at barn og ungdom kan få de nødvendige kunnskaper om samiske forhold. Det må gies gode tilbud om opplæring i samfunnsliv, språk, utdanning.
Samenes Folkeforbund Sameungdommen skal være en aktiv ungdomsorganisasjon for samisk ungdom som ønsker og tilsutte seg Samenes Folkeforbund. De skal tilrettelegge for kurs og prosjekter som fremmer samisk kultur og levemåte til det beste for ungdom.

Samenes Folkeforbund Sameungdommen skal drive sitt arbeid i samarbeid med lokallag, medlemslag, medlemsorganisasjoner, landstyre, utvalg og ikke minst medlemmene i Samenes Folkeforbund.

Webhotell levert av Nordic Hosting AS