Aktiviteter 2024

  • Landstyremøte i Tromsø 7-9 april.2024:
  • Landsmøtet i 2024 blir avviklet datoene 20-22 september i Tromsø. Landsmøtet vil bli en flott mulighet for deltakerne å diskutere viktige saker og ta avgjørelser som vil forme fremtiden for organisasjonen.
  • 31.03.2024:Frist for innlevering av forslag til nye vedtekter. Forslag sendes til e-post ingvilut@gmail.com

  • 06.03.2024 Årsmøte i Lebesby Sjøsameforening kl 1800 på LHL Link til dokument https://drive.google.com/file/d/1PQ9F6GL8ZDm5CznGYFdSamjN_P0GEDoj/view?usp=sharing
  • 21.03.2024 Gratangen SFF årsmøte. Sted Frivillighetssentralens lokaler, Årstein. kl 18.00
  • 22.02.2024:Sør-Varanger sjølaksefiskarlag avholder årsmøte. Se hjemmeside for mer info. Avsluttet
  • 27.02.2024 Hinnøy SFF avvikler sitt årsmøte på Tjeldsund kro kl 1800. Avsluttet
  • 25.01.2024: Telefonmøte med alle lederne av utvalg i Samenes Folkeforbund. Avsluttet.
  • 30.01.2024: Administrasjonmøte. Avsluttet


Webhotell levert av Nordic Hosting AS