I miljøsammenheng er Samenes Folkeforbund/SFF særskilt opptatt av miljøet både på land og i hav

I miljøsammenheng er Samenes Folkeforbund/SFF særskilt opptatt av miljøet både på land og i hav, vi drømmer om og ser fram til at vår kunnskap blir anerkjent.  Grunnlaget for å bo langs kysten og ved fjordene er i hovedsak å utøve vår kultur som er fiske og fangst i kombinasjon med landbruk.   Myndighetene må ta …
Fortsett å lese I miljøsammenheng er Samenes Folkeforbund/SFF særskilt opptatt av miljøet både på land og i hav

Vi arbeider for våre rettigheter – vår kultur og språk

Yrja Hammer/Lebesby, Tor Mainer Bergersen og Astrid Anie Daniloff/Sør-Varanger Listekandidater Østre valgkrets Vi arbeider for våre rettigheter – vår kultur og språk – framtid for samefolket! Når vi har fødselsdag blir vi bare mer og mer skrøpelig etter hvert som åran går, tilslutt forsvinner vi og blir borte. Men det er ikke tilfelle med Sami albmotbeaivi/Samefolkets dag …
Fortsett å lese Vi arbeider for våre rettigheter – vår kultur og språk

Den sagnomsuste stillehavslaksen

Sjølaksefiskerne har fått 80% av fisketida innskrenka i løpet av de siste 10-årene hvor målet hele tida har vært og er; Mer fisk i elv til fordel for sports- turist og fremmedfiskerne – jubelen skulle stått høyt i taket, dem har fått alt både atlantisk laks og stillehavslaks på elv, dem kan velge og vrake.

Pukkellaks

Store mengder pukkellaks har invadert kysten og fjordene i hele Nord-Norge og er nå begynt å gå opp i elver! Sør-Varanger sjølaksefiskarlag får stadig henvendelser fra fiskere inklusive sjølaksefiskere angående pukkellaks som er kommet inn til kysten og i fjordene, en art som har vært i elver og fjorder i Varangerområdet siden midten av 1960 …
Fortsett å lese Pukkellaks

Samenes Folkeforbund krever at valgloven blir fulgt

Samenes Folkeforbund krever at valgloven blir fulgt ved Sametingsvalget 2021, slik vi har påpekt i vår klage til Sametinget etter forrige sametingsvalg. Norsk navn øverst på lista. SFF opplevde at, Samenes Folkeforbund, var oversatt til lulesamisk på valglistene i tre kretser, og det lulesamiske navnet stod øverst.  I tillegg var listene satt i lommer i …
Fortsett å lese Samenes Folkeforbund krever at valgloven blir fulgt

Nye regler for fiske i vassdrag og elvemunninger

Statsforvalteren i Nordland har nå revidert fylkesforskriften om fiske etter innlandsfisk i vassdrag med anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) fiske utenfor elvemunninger og kraftverksutløp, samt om nedsenking av garn ved fiske i sjøen. Den nye forskriften trer i kraft fra i dag, 1. juni. Her er en lenke til forskriften og et eget brev …
Fortsett å lese Nye regler for fiske i vassdrag og elvemunninger

Kampen for sjølaksefisket

Pressemelding fra Sør-Varanger sjølaksefiskarlag. Vi har stått på intenst i over 1 år med høringer, innspill, leserinnlegg og ikke minst informert våre politikere på tinget. Dem har vært lydhøre. Slik jeg opplever situasjonen, så det svært lyst ut i tidlige sonderinger i komiteen hvor vår sak hadde flertall fullt ut.

Bli medlem.

Har du et brennende hjerte for samisk identitet og kultur? Kunne du tenke deg å bli med på laget i en veldreven organisasjon? Jobbe med samiske rettigheter, og likeverd for alle samiske næringer? Samisk håndverk er en gammel tradisjon, en tradisjon og et virke som er viktig å bevare.