Samerådet Váhtjerdeklarasjonen

Samenes Folkeforbund har vært med å vedtatt Samerådets deklarasjon. Hvert fjerde år samles delegater fra samiske organisasjoner til konferanse. I år foregikk den 22 av konferansene i Gällivarre med delegater fra Norge, Sverige, Finland og Russland. SFFs medlem i Samerådet er Stein Are Olsen. Landsmøtet tilsluttet seg enstemmig Váhtjerdeklarasjonen. Stein Are Olsen mener  dette en av …
Fortsett å lese Samerådet Váhtjerdeklarasjonen

Resolusjonsforslag kongekrabbefiske

Kongekrabbeforvaltning Fra Nervei SFF.  Dagens forvaltning lener seg på at krabben er en uønsket art, og man har innført ett kvotebasert fiske øst for Nordkapp, og utrydningsfiske vest for Nordkapp for å stanse utbredelsen sørover.  SFF mener at dette var et feilgrep og ser for seg en forvaltning der det åpnes opp for ett kvotebasert …
Fortsett å lese Resolusjonsforslag kongekrabbefiske

Sametinget etterlyst for ran av samisklærere

Samenes Folkeforbund krever en større satsing på rekruttering av samisklærere. Det nytter ikke at Sametinget kommer med fine ord om satsing på samisk språk! Uten handling. Sametingets presedens ved å tilrøve seg den eksisterende  kompetansen i  samisk språk  må stoppes. Skoleverket blir mer og mer skadelidende, og samisk språk står i fare for å tape …
Fortsett å lese Sametinget etterlyst for ran av samisklærere

Feiring 6.februar i år ved Lebesby sjøsameforening SFF.

Ordfører i Lebesby kommune holdt tale. Det ble oppvisning med barn og voksne i samiske klesplagg, luhkkaerog kofter, luer og skaller9.klasse sto for lek med mindre barn og diplomutdelingDet var ikke like mange besøkende som i fjord, pga dårlig vær, OLarrangement på TV og Covid restriksjonerAlle lodd solgt og premier ble trekt kl 13.00Arrangement avsluttet …
Fortsett å lese Feiring 6.februar i år ved Lebesby sjøsameforening SFF.

Austhavet SFF

Austhavet SFF feiret nyttår sammen 31 desember 2021. Vi laget bål, stekte hamburgere og pølser. Kokte kaffe på bålet, laget gløgg å hadde både kaker og kjeks til store og små. En veldig koselig ettermiddag!

VEIEN TIL NERVEI

Samenes Folkeforbund/SFF støtter helhjertet folket i fiskeribygda Nervei sin utrettelige kamp for å bygge vei, vei er et sentralt grunnlag for oss alle uavhengig av bosted, det er også sannhet for den sjøsamiske bygda i Tanafjorden hvor fiske er hovednæringa.En godt fremkommelig vei både sommer og vinter vil lette adkomst og tilgang tilkommunesenter, flyplass, lege, …
Fortsett å lese VEIEN TIL NERVEI