Stopp snikinnføring av oppdrett ved forskning i Ullsfjorden

Fiskernes rettigheter i Ullsfjorden må opprettholdes.  

 Styret i Samenes Folkeforbund har enstemmig fattet vedtak der vi går imot oppstart av Lakseoppdrett i Ullsfjorden.                                                                           Ullsfjorden er en av våre siste uberørte fjorder i Nord –Norge, med et sårbart økosystem som både fiskeindustrien i Karlsøy + deler av fjorden som ligger under Tromsø, og fiske og rekeindustrien i Lyngen er helt avhengig av. I denne fjorden finnes en av de største bestandene av kystreker, store gyteplasser for kysttorsk og vassdrag med gytende laks, ørret og sjørøye. Oppdrettsanlegget som er planlagt etablert ytterst i Ullsfjorden vil komme i direkte tilknytning til et av fylkets største rekefelt. Forskere har gått ut og advart mot slike plasseringer fordi bruk av avlusningsmidler er i ferd med å utslette rekebestandene langs kysten. Les mer

                       

 

Webhotell levert av Nordic Hosting AS