Minimal påvirkning på reindriftsområder

Vindmøller kan plasseres på en måte som minimerer deres påvirkning på reindriftsområder. Ved å velge egnede steder for vindmøller og ta hensyn til reindriftens bevegelser, kan man redusere konflikter og sikre at både reindriften og vindkraftproduksjonen kan eksistere side om side. Les mer her

Webhotell levert av Nordic Hosting AS