Blir vi lurt

Samenes Folkeforbund  føler vi blir lurt til å rasere naturen, med dagen fokus på det grønne skiftet?

Kan vi si at grønn kraft er bærekraftig, når vi raserer norsk natur for å tilfredsstille klodens elektrifisering av alt og alle i det grønne skiftet?

Store vindkraftverk skal bygges, og enorme landområder raseres, for å bygge adkomstveier og for å få plass til vindmølleparker.

Det åpnes for store gruveprosjekter, som etterlater enorme mengder miljøfarlig gruveavfall både på land og i sjø. Millioner av kubikk jord endevendes, for å utvinne nok metall og mineraler til vindmøller og batterier. Slike ødeleggelser kan ikke bli reversert. 

Vi er blitt fortalt at for å redde jorden, naturen og verdenshavene, må vi gå over fra fossilt til batteri.  

Ifølge miljøorganisasjonene må minst 30 prosent av alle land og havområder beskyttes innen 2030. Norge skal arbeide for at resten av verden skal gjøre det samme.

Må dermed jorda raseres for å reddes?

Kan vi egentlig gi utvinninga av fossilt brennstoff, skylda for klimakrisen?

Det å redusere forbruket av ressurser og energi i aktiviteter som cruiseskip, varetransport og flyreiser kan bidra til å redusere karbonutslipp og annen miljøforurensning

I tillegg må andre alternative drivstoffkilder enn strøm i motorer, som for eksempel hydrogen, etanol, flytende eller komprimert biogass, tildeles nødvendige forskningsmidler.

Små modulære reaktorer kan være redningen. Stadig flere bedrifter utvikler avanserte reaktordesign som små modulære reaktorer (SMR) og mikroreaktorer. SMR er definert som «avanserte atomreaktorer som har en kapasitet opptil 300 Megawatt (MW) per enhet, som i dag er en tredjedel av kapasiteten til tradisjonelle atomreaktorer» kilde: IAEA.

Samenes Folkeforbund mener at det er på tide å åpne for kjernekraft som et grønt alternativ til energi i Norge. 

Webhotell levert av Nordic Hosting AS