Vedtektkomite

Landsmøtet valgte i år å nedsette en vedtekskomite bestående av følgende medlemmer. Vedtektkomiteen er ansvarlig for å revidere organisasjonens vedtekter i samsvar med organisasjonens mål. Komiteen vurderer foreslåtte innspill i vedtektene etter innkomne forslag fra alle ledd i organisasjonen, vurderer konsekvensene og sikrer at endringene er i tråd med organisasjonens formål,lover og retningslinjer. Vedtektene sendes …
Fortsett å lese Vedtektkomite

PRESSEMELDING fra Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag

Vi viser til dagens pressemelding fra regjeringen:  «Regjeringen viderefører det ordinære sjølaksefisket i Finnmark i 2023, og legger bort høringsforslaget om et målrettet uttak av pukkellaks. Det vil likevel bli fanget en god del pukkellaks i sjø gjennom det ordinære sjølaksefisket, og hoved innsatsen mot pukkellaks vil være i elvene. Vi har kommet frem til …
Fortsett å lese PRESSEMELDING fra Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag

Flyprisene i Nord- Norge må ned snarest.

.I Hurdalserklæringa står det svart på hvitt at regjeringa skal: «Sikre lavere priser og flere avganger på kortbanenettet. Målet er en halvering av prisene på FOT-rutene.» og flere FOT-ruter. Samenes Folkeforbund mener det må tas grep øyeblikkelig for halvering av de skyhøye flyprisene på kortbanenettet i regionen, og samtidig øke antall FOT-ruter. Samenes Folkeforbund er …
Fortsett å lese Flyprisene i Nord- Norge må ned snarest.

SAMENES FOLKEFORBUND SPE STØTTER SJØLAKSEFISKERNE.

Miljødirektoratet ønsker å avvikler det tradisjonelle sjølaksefisket.Miljødirektoratet har på oppdrag av Klima- og Miljødepartementet sendt ut nye forskrifter om fiskeav pukkellaks i sjøen for 2023, på høring.Det er veldig overraskende hvordan prosessen, tidspunktet og høringsfristene er håndterti en så viktig sak for sjølaksefiskerne . Sjølaksefisket i Finnmark er en næring og kulturbærersom har vært i …
Fortsett å lese SAMENES FOLKEFORBUND SPE STØTTER SJØLAKSEFISKERNE.

SFF støtter Fosen samene.

Samenes Folkeforbund støtter helhjertet opp om den pågående aksjonen mot regjeringens håndtering av Høyesteretts dommen i Fosen saken. Nok er nok! Vi takker ungdommene fra Natur og Ungdom og fra NSR for innsatsen de legger ned for samisk kultur og livsgrunnlag når det gjelder reindrifta på Fosen. Nok er nok! Likeverd for alle! For SFF …
Fortsett å lese SFF støtter Fosen samene.

Duodjikveld  i Lebesby

Lebesby Sjøsameforening SFF Arrangerte den 23.januar, duodjikveld for medlemmer.  Lebesby Sjøsameforening SFF Arrangerte den 23.januar, duodjikveld for medlemmer.  Med kaffe og brus i koppen, og ferske nystekte vaffler, var det god stemning, høy latter og fine samtaler rundt bordet…

Matvaresikkerhet

Matproduksjonen krever mye kapital, men matprodusentene som investerer penger (egne og lånte), får negativ avkastning på denne kapitalen. Derfor blir det stadig færre matprodusenter. Det er lett for den norske befolkningen å tenke at det norske matsystemet fungerer bra. Men utrolig nok ligger vår selvforsyningsgrad på mellom 35-40%. Det er lavest i den vestlige verden. …
Fortsett å lese Matvaresikkerhet

Samerådet Váhtjerdeklarasjonen

Samenes Folkeforbund har vært med å vedtatt Samerådets deklarasjon. Hvert fjerde år samles delegater fra samiske organisasjoner til konferanse. I år foregikk den 22 av konferansene i Gällivarre med delegater fra Norge, Sverige, Finland og Russland. SFFs medlem i Samerådet er Stein Are Olsen. Landsmøtet tilsluttet seg enstemmig Váhtjerdeklarasjonen. Stein Are Olsen mener  dette en av …
Fortsett å lese Samerådet Váhtjerdeklarasjonen

Resolusjonsforslag kongekrabbefiske

Kongekrabbeforvaltning Fra Nervei SFF.  Dagens forvaltning lener seg på at krabben er en uønsket art, og man har innført ett kvotebasert fiske øst for Nordkapp, og utrydningsfiske vest for Nordkapp for å stanse utbredelsen sørover.  SFF mener at dette var et feilgrep og ser for seg en forvaltning der det åpnes opp for ett kvotebasert …
Fortsett å lese Resolusjonsforslag kongekrabbefiske