Kampen for sjølaksefisket

Pressemelding fra Sør-Varanger sjølaksefiskarlag. Vi har stått på intenst i over 1 år med høringer, innspill, leserinnlegg og ikke minst informert våre politikere på tinget. Dem har vært lydhøre. Slik jeg opplever situasjonen, så det svært lyst ut i tidlige sonderinger i komiteen hvor vår sak hadde flertall fullt ut.

Bli medlem.

Har du et brennende hjerte for samisk identitet og kultur? Kunne du tenke deg å bli med på laget i en veldreven organisasjon? Jobbe med samiske rettigheter, og likeverd for alle samiske næringer? Samisk håndverk er en gammel tradisjon, en tradisjon og et virke som er viktig å bevare.

Samenes Folkeforbund støtter kystfiskerne.

Samenes Folkeforbund tar sterk avstand fra den praksisen som føres i dag, hvor det tillates  at den havgående flåten med båter over 28 meter får fiske innenfor 4 nautiske mil .Samenes Folkeforbund krever at alle havfiskefartøy over 28 meter lengde må henvises til fiske utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen. Det vil bidra til at …
Fortsett å lese Samenes Folkeforbund støtter kystfiskerne.

Høringssvar til FEFOs høring av Finnmarkskommisjonens rapport for felt 4 Karasjok

Like før jul i 2019 konkluderte Finnmarkskommisjonen, i saken om eiendoms og bruksrette til grunnen i Karasjok, med at folket i Karasjok er de rettmessige eierne. En av de viktigste grunnene for denne konklusjonen, ligger i dokumenter for rettstilstanden som var gjeldende frem til 1751, mens Karasjokfolket var underlagt det svenske rettsregimet, der innbyggernes bruks …
Fortsett å lese Høringssvar til FEFOs høring av Finnmarkskommisjonens rapport for felt 4 Karasjok

SFF ønsker en valgkrets

SFF har vært og er imot dagens valgordning, som trådte i kraft i 2009. Hvorfor skal samene bruke et system som er tilpasset det norske samfunnet. Er det valgsystemet vi bruker i dag ved sametingsvalget sammenlignbart med det norske stortingsvalget, når vi ser på antall registrerte i Sametingets valgmanntall.

Farvel Steinar

På vegne av Sør-Varanger sjølaksefiskarlag vil jeg få uttrykke våres uendelige dypemedfølelse og kondolanse i sorgen over Steinar som døde så brått der ute på havet iSmåstrømman. Våres varme tanker går til Trond og Marianne og dokkers familie som harmista sin far, svigerfar og bestefar og til Turid Wenche som har mista sin kjærest og …
Fortsett å lese Farvel Steinar

Turistfisket

Det er gledelig å se at regjeringen har vedtatt strengere regler for turistfiske. Endringene som trer i kraft 1 januar 2021 som er tilnærmet  i tråd med det som ble behandlet og vedtatt på SFF sitt landsstyremøtet på Evenes i 2020.