Turistfisket

Det er gledelig å se at regjeringen har vedtatt strengere regler for turistfiske. Endringene som trer i kraft 1 januar 2021 som er tilnærmet  i tråd med det som ble behandlet og vedtatt på SFF sitt landsstyremøtet på Evenes i 2020.

Grunntilskudd til samiske kulturorganisasjoner i Troms

Troms og Finnmark fylkeskommune har for budsjettåret 2020 opprettholdt enkelte ordninger som tilhørte de gamle fylkeskommunene. Det betyr at det er avsatt midler til grunntilskudd til samiske foreninger i Troms. Søknadsfrist 1. august 2020. Mer informasjon følger i linken nedenfor:   https://www.tffk.no/tjenester/sok-tilskudd/sok-tilskudd-samisk/grunntilskudd-til-samiske-kulturorganisasjoner-i-troms/

Sjølaksefiske i Sør-Varanger

Nok en vellykket sjølaksefiske med arrangør Sør-Varanger sjølaksefiskarlag . Positive og flinke elever og bra vær. Dårlig fangst (FOR fint vær…)Takk til komiteen ved Friedel Hornemann Vonka Helge Stærk og Solfrid Hansen. Takk til Astrid Daniloff for god kake, gravlaks og rundstykker. Friedel for vafler, Frank Emil for røykalaks og spekkalaks. Takk til Boreal Transport Kirkenes for …
Fortsett å lese Sjølaksefiske i Sør-Varanger

Sjølaksefiske – en sjøsamisk kultur og næring

Sør-Varanger sjølaksefiskarlag  refererer til Sannhets- og forsoningskommisjonens møte på Grenselandmuseet i Kirkenes i september 2019 hvor sjølaksefiskarlaget på det møtet, fremmet  muntlig innspill til kommisjonen. Sjølaksefiskarlaget ble av kommisjonens leder Dagfinn Høybråten anmodet om å sende inn skriftlige innspill. På denne bakgrunn fremmer vi vår sak gjennom Samenes Folkeforbund (SFF) som sjølaksefiskarlaget er tilsluttet. Forutsetningene …
Fortsett å lese Sjølaksefiske – en sjøsamisk kultur og næring

Stopp samehets

Samenes Folkeforbund (SFF) ser med sjokk og vantro på de hatefulle ytringer og trusler som fremsettes, spesielt på sosiale medier, mot oss samer.Vi tar dette meget alvorlig og vil arbeide for å finne løsninger som kan styrke samhold mellom samer på tvers av landegrenser.Likeledes vil vi rette fokus på at dette er totalt uakseptabelt.SFF vil …
Fortsett å lese Stopp samehets

SFF Vervekampanje 2 – 26.desember 2019

Premier: Visa gavekort kr 1500,- til de som verver 10 medlemmer eller flere. Visa gavekort kr 500,- til de som verver 5 medlemmer eller flere.  10 visa gavekort kr 200,- trekkes blant de som verver 1-5 medlemmer. 5 hemmelige gaver trekkes blant de nye medlemmene.Du som verver må sende inn det nye medlemmets navn, f.dato, adresse …
Fortsett å lese SFF Vervekampanje 2 – 26.desember 2019

SFF æresmedlemskap

John Elvevoll fra Lakselvbukt sameforening SFF ble, pr tlf tildelt Samenes Folkeforbunds Æresmedlemskap for sin innsats i forbindelse med sitt engasjement i SFF. Dette til full akklamasjon fra Landsmøtesalen i Alta med delegater, tillitsvalgte og gjester.

Sjølaksefisket

Landsmøtet i Alta 2019 vedtok å ta saken om innskrenking av sjølaksefisket, til Sannhets og forskningskommisjonen. Det må tas hensyn til lokalbefolkningens tradisjon og hevdbundne rett til sjølaksefiske. Samenes Folkeforbund oppfatter reguleringene som et angrep både på den sjøsamiske befolkningen og kyst- og fjordfolket i Finnmark. SFF krever at fisketidene i Finnmark må bli de …
Fortsett å lese Sjølaksefisket