Kvotetyvene

Fiskebruket i Sør-Tverrfjord  Loppa kommune

Samenes Folkeforbund mener pliktmeldingen som fiskeriminister Per Sandberg la fram fredag formiddag kan bli en katastrofe for kysten. Sysselsettingen på kysten har gått dramatisk ned over lang tid. Trålselskapene har fått lov til å gi blaffen i de forpliktelser de har i henhold til leveringsplikten. Det som nå kan bli vedtatt på stortinget er en gavepakke til kvotetyvene. Å oppheve leveringsplikten er tyveri, kvotene burde tilbakeføres til kysten å bli delt ut gratis til unge fiskere som ønsker å etablere seg og som garantert leverer til industrien på land. Frykten er at mange arbeidsplasser nå går tapt å kysten. Fisken som blir levert, blir videreforedlet. Alt utnyttes. Det produseres og skjæres torsketunger. Folk har arbeid. Sånn må det fortatt være i fremtiden.

Webhotell levert av Nordic Hosting AS