Loabagaiddie Siida SFF

Loabagaiddie Siida SFF har avholdt årsmøte. Det var godt oppmøte, lenge siden det har vært så mange som møtte opp til årets årsmøte.

Det nye styret er: Leder. Roger Gimsøy valgt for 1 år.

N.Leder. Bjørg Bonk valgt for 2.år

S.medlem. Olea Storelv valgt for 1.år

S.medlem. Anders Thomas Andersen. Valgt for 2.år

S.medlem. Lisbeth Ingebrigtsen valgt for 1.år