Oslove SFF

Oslove SFF lokallag har som formål å ivareta samisk kultur,samisk språk og samfunnsliv. Spesielt den sjøsamiske kulturen som ble hardest rammet under fornorskningen, ligger vårt hjerte nær. Siden Likeverd for alle samer og all samisk kultur er alle velkommen.

Leder for interimsstyret: Liss Hege Dahl Jensen tlf:41403848

E-post: oslovesff@gmail.com

Webhotell levert av Nordic Hosting AS