Politikk

Samepolitisk enhet (SPE)

Stein Are Olsen ble gjenvalgt som leder i Samepolitisk enhet (SPE).
Stein Are Olsen ble gjenvalgt som leder i Samepolitisk enhet (SPE).

Stein Are Olsen er gjenvalgt av landsmøtet  2018 som leder i Samepolitisk enhet (SPE) i Samenes Folkeforbund.                                         Han er også av landsmøtet i 2016 valgt som Samenes Folkeforbund  presidentkandidat.

Medlemmer ble Astrid Danioff fra Sør-Varanger sjølaksefiskarlag og Yrja Hammer fra Lebesby sjøsameforening.
Stein Are Olsen sitter i Lyngen kommunestyre og har erfaring fra Sametinget.

 

Varamedlemmer:

  1. vara:  Liss Hege Dahl Jensen
  2. vara:  Reidulf Pedersen.                                                                                      
  3. vara:  Mindor Elvemo.
  • Samenes Folkeforbund skal være den ledende og visjonære samiske hovedorganisasjonen.
  • Skal være proaktiv premissleverandør for alle samer og samiske saker.
  • SFF skal være tilgjengelig og fleksibel til å ivareta samiske saker,lokalt-regionalt og landsdekkende.
  • Vi vil i vårt program og i valgkampen ha fokus på kysten, men ikke glemme de andre områdene.