Saksliste

Saksliste 

 1. Konstituering
 2. Årsberetninger
 3. Valgkomitens forlag legges frem
 1. Fastsettelse av kontingent og godtgjørelser
 2. Vedtekter i SFF
 3. Regnskap, revisjon og budsjett
 1. Resolusjoner
 2. Prioriterte oppgaver/Handlingsplan
 3. Lokallagenes time
 1. Innkomne saker/drøfte resolusjoner
 2. Valg
 3. Avslutning av Landsmøtet 2023

Velkommen til Landsmøtet i  Samenes Folkeforbund 

1993 – 2023 

30 år med Likeverd for alle

Webhotell levert av Nordic Hosting AS