Krever en større informasjonsflyt.

Sametingbygningen i Karasjok.

Resolusjon fra Gratangen SFF. Vedtatt på landsmøtet 2022

Sametinget må bli flinkere til å kommunisere ut til folket opplysninger om de søknadsbaserte tilskuddsordningene som finnes i tilskuddsportalen.

Sametinget må sørge for at tilskuddsordningene gjøres lettere tilgjengelig, også for den delen av befolkningen som ikke behersker bruk av internettbaserte løsninger.

Det er også ønskelig med større informasjonsflyt fra Sametinget når det gjelder tildeling av midler. Større oppmerksomhet i forbindelse med tildelinger, gir et positivt bilde av hvordan Sametinget er med på å støtte Nord-Norsk næringsliv og skape arbeidsplasser.

Webhotell levert av Nordic Hosting AS